Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. In de maand december wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van onze software van de Improvement Academy. In deze vernieuwde versie zal de student nog beter kunnen zien wat de inhoud van de opleiding is, wat zijn of haar resultaten zijn en waar hij of zij zich op dat moment in de opleiding bevindt. Tenslotte zal technisch alles in gereedheid worden gebracht voor een bredere uitrol van de Academy. Dat is waar het namelijk voor bedoeld is: zo kunnen we al onze klanten in 2016 gaan voorzien van een geïntegreerde leer- en werkomgeving.

Volop in gebruik

We beschikken al ruim 1,5 jaar over de software van onze Academy, maar sinds een half jaar wordt de kennis en de software volop in de praktijk beproefd. Sinds de zomer van 2015 zijn er namelijk al ruim 250 docenten en studenten van het Hoornbeeck College volop bezig met de opleiding Wijkgericht werken. Alles verloopt voorspoedig, maar uiteraard worden er ook verbeterpunten zichtbaar. We hebben besloten hiermee voortvarend aan de slag te gaan.

improvement-academy-doorontwikkeld-1.png

Geïntegreerde oplossing

Het belangrijkste is dat iedereen die met de oplossingen van Novire werkt, vanaf januari aanstaande een geïntegreerde leer- en werkomgeving aangeboden krijgt. Novire zal in 2016 gefaseerd dit aan al haar klanten aanbieden. Per werkomgeving en per rol zal de leeromgeving op maat worden ingericht. Iedere medewerker krijgt dan de mogelijkheid om met één keer inloggen zowel de leeromgeving als de werkomgeving beschikbaar te hebben.

Mooiere overzichten

De tweede belangrijke doelstelling is het meer inzichtelijk maken van de inhoud en de voortgang binnen de opleiding. Zo dient de leeromgeving niet alleen als een middel waarbij in chronologische volgorde een opleiding doorlopen kan worden, maar ook als naslagwerk: altijd alle informatie onder de knop!

improvement-academy-doorontwikkeld-2.png

Met elkaar maken we het beter en beter. De ontwikkeling van zowel de kennis als het instrumentarium blijven we steeds doen, ook op basis van de ervaringen en ideeën van iedereen die ermee werkt.

improvement-academy-doorontwikkeld-2-3.png

Ontwikkeling en planning uitrol

De ontwerpen zijn inmiddels gereed, de ontwikkeling vindt deze maand plaats en de uitrol zal aan het einde van dit jaar – rondom de feestdagen – gedaan worden. Studio Fonkel is al druk doende met alle voorbereidingen hiertoe. Novire zal vanaf januari de vernieuwde en geïntegreerde leeromgeving gaan uitrollen bij de klanten die vanaf dat moment met de implementatie zullen starten.

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.