Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – sinds 2016 – een volledig geïntegreerde leeromgeving. Hierdoor kan de kennis nog sneller en beter verspreid worden in ons netwerk. We zijn er trots op vandaag een geheel nieuwe opleiding over het primaire zorgproces aan onze klanten te mogen aanbieden!

opleiding-novire-volwassenzorg-intro.jpg

volwassenzorg-opleiding-novire.jpg

Sinds dit jaar breed uitgerold

Juist omdat het netwerk zich heel snel uitbreidt, is de leeromgeving van groot belang. Door de leeromgeving kunnen we kennis nog meer standaardiseren en gemakkelijker delen. In 2016 zijn we gestart met het beschikbaar stellen van de leeromgeving aan al onze klanten. Zowel in de informele zorg als in de formele zorg. De techniek achter de leeromgeving is vanaf medio 2015 flink beproefd. Het is in de afgelopen maanden al volop toegepast. Sinds de zomer van 2015 zijn er al ruim 250 docenten en studenten van het Hoornbeeck College volop bezig met de opleiding Wijkgericht werken. Dit is één van de opleidingen die de Improvement Academy bevat. Een andere opleiding is de opleiding voor auditoren van het Improvement Model.

Lessen over het primaire proces

We hebben per type zorg een opleiding beschikbaar. Zowel voor zorg of begeleiding aan volwassenen, als voor zorg of begeleiding aan kinderen. Alles kan uiteindelijk teruggevoerd worden op hetzelfde primaire proces, maar heeft toch maatwerk uitstapjes. Iedere organisatie heeft per vandaag de eigen opleiding toegewezen gekregen.

De inleiding op de opleiding beschrijft het volgende:

Jouw rol

Deze opleiding is heel specifiek toegespitst op het zorgproces. Van de kennismaking met de klant, het opmaken van een plan, een planning, de uitvoering, de evaluatie tot en met de registratie: alles uit het zorgproces komt aan de orde. Maar ook de manier waarop je jezelf toetst en jouw werk verantwoordt is een onderdeel van deze opleiding. Doorloop je alles van boven naar beneden, dan weet je alles. Maar uiteraard kan je de opleiding ook als naslagwerk gebruiken. Het is toegespitst op jouw rol. Door deze opleiding heb je alle kennis in huis die je nodig hebt om je werk uit te voeren.

Onderdeel van een groter geheel

Deze opleiding maakt onderdeel uit van een groter geheel. In deze leer- en werkomgeving kan je namelijk nog meer dan alleen het zorgproces uitvoeren. Daarom heb je naast deze opleiding nog een tweede – uitgebreidere – opleiding tot je beschikking. In die opleiding kan je informatie vinden over álle mogelijkheden in de totaaloplossing van Novire. Die opleiding kan je vooral ook gebruiken als naslagwerk en wanneer je van bepaalde onderdelen nog meer wilt weten. We adviseren je om de eerste cursussen van die opleiding ook te maken, zodat je je de basiskennis goed eigen maakt.

Een paar bijzondere lessen

In deze opleiding zitten een aantal lessen die wellicht minder relevant zijn, wanneer je er niet direct mee te maken hebt, zoals het stellen van een indicatie wijkverpleging. Wanneer je zelf geen wijkverpleegkundige bent, hoef je hierover niet alle ins and outs te weten. Toch is het goed om wel de hoofdlijnen te kennen, zodat je kennis hebt van hoe het elders in de zorg gaat en wat daar belangrijk is. Ook kan het zijn dat jouw organisatie centraal in routes plant. In dat geval is de les over decentraal plannen weer minder belangrijk. Neem dan ook de vrijheid om daar sneller doorheen te klikken.

Kennis staat voorop, systemen volgen

Door deze leeromgeving kan je kennis opdoen. Nu, maar ook blijvend. Als kenniscentrum werken we bij Novire deze kennis telkens weer bij, zodat jij heel makkelijk ‘een leven lang kan leren’. Met kennis heb je goud in handen, want met kennis kan je zelf je eigen werkwijze weer vormgeven en toepassen. Hoe meer je weet, hoe meer je ook zelf kunt bedenken wat het beste past in jouw specifieke situatie en wat het beste is voor de klant en de organisatie. Kennis doe je op door te lezen, maar vooral ook door te doen. Daarom hebben we naast de leeromgeving ook de werkomgeving waarin je het geleerde praktisch kunt toepassen. Wanneer jouw organisatie met de Qsuite werkt, is dat ideaal, want je past gewoon in de praktijk toe wat je leert. Het kan goed zijn dat jouw organisatie ook met andere systemen werkt. Dat is geen probleem. Maak dan de vertaling van de procesonderdelen van hoe het in de Qsuite werkt naar andere systemen. De knoppen en schermen zien er dan misschien anders uit, maar je begrijpt de beoogde werking van een systeem wel beter. Het gaat niet zozeer over de knoppen namelijk, maar veel meer over de kennis in algemene zin. Welkom bij de leeromgeving waar je deze kennis altijd 'onder knop hebt'.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.

Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? from Evelien Verkade