Vanmiddag organiseert het Nederlands Kwaliteitsinstituut een kwaliteitsforum over ‘Zorg in Zicht’. Novire is erbij, omdat zij twee interventies aanmeldt voor deze website ‘Zorg in Zicht’. De eerste interventie is ‘De Improvement Scan’ in samenwerking met de Lelie zorggroep en de tweede is ‘Het Kernformulier’ in samenwerking met stichting PerspeKtief.

Kwaliteitsbibliotheek

Zorginzicht.nl is de plek van de Kwaliteitsbibliotheek en het Register. In de kwaliteitsbibliotheek plaatsen organisaties zelf een kwaliteitsstandaard en/of meetinstrument door een pagina aan te maken. Het doel is om één overzicht te creëren van alle bestaande kwaliteitsstandaarden en/of meetinstrumenten in de zorg.

Vanuit deze zelf aangemaakte pagina kunnen stukken worden aangeboden voor het Register; hierin komen alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. Het doel hiervan is om te laten zien welke kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten door alle partijen worden onderschreven en compleet zijn.

Programma kwaliteitsforum

Ervaring in de praktijk gebundeld

Novire heeft in de afgelopen jaren met en voor het werkveld instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn het waard gedeeld te worden. Om die reden is Novire al geruime tijd met het kwaliteitsinstituut in gesprek om de kwaliteitsoplossingen ‘Improvement Scan’ en ‘Kernformulier’ gepubliceerd en ook getoetst te krijgen.

Uitdaging

Op welke manier kan je een oplossing met een dusdanige scope en reikwijdte als bijvoorbeeld de Improvement Scan nu goed inpassen? Hier ligt nog een uitdaging. Maar die gaat Novire graag aan! We starten daartoe zelf ook een eigen onderzoek. Om de effecten en de uitkomsten van de oplossingen in de onderzoek te toetsen en te ijken. Dit eigen onderzoek sluit dan vervolgens weer naadloos aan op de trajecten met het Kwaliteitsinstituut.

Er staan mooie dingen te gebeuren!