Vanmorgen ontmoetten Van der Spek Uitvaart BV, Nmbrs en Novire elkaar. Na een periode van samenwerking kon de tot nu toe gemaakte koppeling tussen Nmbrs en de Qsuite van Novire besproken en gepresenteerd worden.

Novire NMBRS

Van der Spek Uitvaart BV

Van der Spek Uitvaart BV werkt al langere tijd met Nmbrs voor de verwerking van alle gegevens rondom de personeelsprocessen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat Nmbrs de bron van data zou zijn voor het in te richten Qsuite. Qsuite gaat dienen als planningssysteem voor Van der Spek Uitvaart. In het regiecentrum van de planning komen immers alle gegevens samen: van de uitvaartdossiers, maar ook van de medewerkers die de uitvaarten begeleiden.

Koppelmogelijkheden tussen Nmbrs en de Qsuite

Nmbrs beschikt over een volledige koppelmogelijkheid middels een api. Omdat Nmbrs volledig webbased is, en de Qsuite van Novire ook, zijn beide systemen bij uitstek geschikt om gegevens mee uit te wisselen.

Van ontwerp naar operationele koppeling

Van der Spek Uitvaart en Novire zijn zorgvuldig te werk gegaan. We hebben allereerst uit het procesontwerp van de hele inrichting van de Qsuite afgeleid welke onderdelen er toe doen in de koppeling tussen Nmbrs en de Qsuite.

NMBRS

Vervolgens is er een gedegen functioneel ontwerp uitgewerkt waarin de gegevensuitwisseling is beschreven. Daarna volgde de technische uitwerking en vervolgens de implementatie ervan. Het grootste deel is hiervan is op dit moment gebouwd en getest. In de komende periode zetten we de punten op de i, zodat de koppeling zo snel mogelijk live kan gaan.

Vandaag hadden we een mooie ontmoeting in Amsterdam, bij Nmbrs. We hebben gekeken naar de mooie, integrale oplossing die nu ontstaat. Op naar de volgende stappen in deze samenwerking!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.