Het team bij Novire wordt deze week verder uitgebreid. In de afgelopen weken is ons inrichtings- en ondersteuningsteam uitgebreid met Saskia van Heusden en Erica Luigjes. Deze week start ook Frank Geurken in ons team. We heten hen op deze plaats allemaal van harte welkom!

Tien jaar lang gewerkt ‘onder de radar’

Maar liefst tien jaar lang hebben we aan ons product gewerkt bij Novire. Onder de radar en met een kleine groep organisaties die met ons in de ontwikkeling optrokken. We hebben allereerst een nieuw denkmodel met landelijke accreditatie ontwikkeld, het Improvement Model. Dit model helpt organisaties om de omslag van organisatiegericht naar mensgericht te maken.

Hier hoort passende software bij. Software die de processen ondersteunt maar ook mensgericht helpt te denken. De software hebben we vorm gegeven in een leer- en werkomgeving. Opleidingen horen er daarom ook helemaal bij. Tenslotte hebben we een netwerk van relaties opgebouwd, waarlangs het nieuwe gedachtegoed verder wordt uitgedragen in de markt.

Kernteam en netwerkorganisatie

Novire werkt zelf met een kernteam aan medewerkers vanuit Scherpenzeel. Verder werken we heel nauw samen met enkele organisaties die voor ons de software ontwikkelen. We vormen met elkaar met recht een netwerkorganisatie. Hierdoor kunnen we snel en slagvaardig handelen.

Het kernteam houdt zich bezig met de ondersteuning van onze samenwerkingsrelaties met de inrichting van de software, de advisering, de opleiding en training. Maar uiteraard bemannen we vanuit Scherpenzeel de servicedesk en zorgen we voor de continue doorontwikkeling van onze producten.

Sterke groei

Nadat we medio vorig jaar besloten dat we qua producten de beoogde scope en reikwijdte hadden bereikt, konden we het product verder gaan uitrollen in de markt. Verder dan de 35 organisaties met wie we al veel langer samenwerkten. In ruim een jaar tijd groeiden we dan ook van 35 naar meer dan 160 organisaties die zijn aangesloten op ons kennisnetwerk. Door slim te standaardiseren kunnen we met een relatief klein team grote volumes bedienen. Daardoor kunnen we de producten ook slim en doeltreffend aanbieden.

Op dit moment echter schalen we niet alleen qua hoeveelheid organisaties op maar ook qua omvang van organisaties.

Om die reden zochten we naar versterking van ons team. Zodat we met een groter team nog beter de huidige klanten kunnen bedienen maar ook klaar zijn voor de verdere groei.

We zijn er daarom trots op om deze nieuwe collega’s op deze wijze te mogen aankondigen!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.