Vorige week voerde TUV Nederland QA BV een nieuwe audit uit bij Victory Centre uit Rotterdam. Victory Centre gebruikt de Qsuite van Novire als hulpmiddel bij het beheren van haar klantdossiers en het draaiend houden van haar kwaliteitssysteem. Er waren geen bevindingen, maar alleen complimenten vanuit de auditor. We feliciteren Victory Centre van harte met dit resultaat!

Periodieke HKZ audit

Victory Centre is sinds vorig jaar HKZ gecertificeerd. Nu – na een jaar – was het tijd voor de periodieke audit volgens de HKZ-GGZ norm.

Certificatieschema

Het hele jaar door op alle fronten

Het hele jaar door heeft Victory Centre met haar kwaliteitssysteem gewerkt. De Qsuite ondersteunt de organisatie daarbij: beginnend bij het contact tussen klant en medewerker in het klantproces, in de personeelsdossiers én natuurlijk bij het organisatiebrede kwaliteitsmanagement.

Victory Centre heeft zich gedurende het jaar ook laten toetsen door de Lelie zorggroep in het kader van de Improvement Scan, maar toetste ook zichzelf met behulp van interne audits bijvoorbeeld. De organisatie stelde zelf een directiebeoordeling op en bekeek binnen deze directiebeoordeling wat er goed was gegaan in het afgelopen jaar en wat er beter kon.

Zelfs in een veelbewogen jaar

Dat was geen gemakkelijke opgave want het is een veelbewogen jaar met alle veranderingen. Maar de auditor stelde vast dat de organisatie goed op de veranderingen anticipeert en dat het kwaliteitssysteem daarbij ondersteunt.

Novire feliciteert Victory Centre van harte met dit resultaat!!