In de afgelopen tijd zijn heel veel mooie contacten en samenwerking tot stand gekomen tussen Novire en andere organisaties en personen. We hebben gesproken met gepassioneerde professionals en met gerenommeerde adviesbureaus. Het past Novire als kennisinstituut uitstekend om sprankelende samenwerkingen op te zoeken en uit te bouwen. Het is tijd om vast te leggen hoe dat precies in zijn werk gaat.

We hebben een naam hoog te houden

Dat hebben we allemaal in de markt. We hebben jarenlang zorgvuldig werkt aan relaties, aan een naam en aan producten. Voor Novire geldt dat net zo als voor andere organisaties. Als Novire hebben we daarbij de kwaliteit van het denkmodel hoog te houden. Het is immers ook een landelijk keurmerk op basis van de nieuwste principes van een productcertificering. Dat betekent dat iedereen die met het Improvement Model werkt ook aan de normeringen van het keurmerk dient te voldoen. Zo houden we de kwaliteit hoog.

Kennis delen: samenwerken aan dezelfde missie

Binnen deze kaders is het heel prettig om met elkaar kennis te delen.

Novire is een kenniscentrum en strategisch adviesbureau. We zijn opgericht om een bijdrage te leveren aan klantgerichte – beter nog: mensgerichte – zorg- en dienstverlening.

Waar veel zorgorganisaties nu nog systeemgericht werken, streven wij – als Novire – naar een Nederland waarin werkelijk klantgerichte zorg geleverd wordt. Dat betekent dat mensen - klanten en medewerkers - centraal staan, en organisatieprocessen volgen. Steeds meer zorginstellingen maken deze overstap met behulp van de strategische totaaloplossing van Novire. Zij krijgen zicht op de klant, grip op de organisatie en ruimte om te ondernemen.

Er is een grote noodzaak om de overstap van systeemgericht naar mensgericht te maken. Niet op één thema, maar op alle thema’s die de zorgorganisatie – maar breder nog: alle belanghebbenden in de zorg- en welzijnssector – aangaan. Zorg moet betaalbaar blijven, maar het moet ook weer ten dienste zijn aan de mens, in plaats van dat de mens ten dienste staat aan het systeem. Op veel thema’s binnen het werkveld wordt aan een omslag gewerkt, en op veel terreinen moet de omslag nog gemaakt worden. Novire wil hier haar bijdrage aan leveren.

We willen dat graag samen doen. Samen met iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Iedereen die op deze manier meerwaarde aan de samenleving wil toevoegen. Dat kan op heel veel verschillende manieren en vanuit verschillende vormen. Of je nu werkzaam bent als professional in de zorg, in andere sectoren, maar je belangstelling gaat uit naar mensen en zorg, of je nu student bent, of je onderzoeker bent, of je zelfstandig adviseur bent of je maakt deel uit van een grotere adviesorganisatie in de zorg: het maakt niet uit. We hebben voor alle vormen de passende werkwijze.

In een brochure: de mogelijkheden op een rij

Binnenkort verschijnt onze nieuwste brochure waarin we de mogelijkheden op een rij zetten. Door slim kennis te delen – via de Improvement Academy – hebben we hetzelfde referentiekader, leren we het Improvement Model snel kennen én kunnen we vanuit die basis kijken naar de mogelijkheden in de markt. Iedereen heeft hierin een eigen specialisatie en eigen competenties en netwerken. Door met elkaar samen te werken, brengen we dat bij elkaar. Met als doel: betere en betaalbare zorg voor nu en de toekomst!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!