We hadden het onderzoek al aangekondigd, maar bij dezen presenteren we dan de macro-economische analyse: een beeld van de welzijns- en gezondheidszorg over het eerste half jaar van 2015.

Bekijk het rapport hier:

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

In dit rapport tonen we u de uitkomsten van onze praktijkervaringen in een macro-economische analyse. Wat is de stand van zaken in het werkveld in 2015 en welke impact hebben de veranderingen? Waar moeten zorgorganisaties rekening mee houden? Er is veel gaande en in dit rapport hebben we langs het denkmodel van het Improvement Model, vanuit de uitgangspunten van de Burger en de Maatschappelijke meerwaarde, alle ontwikkelingen op een rij gezet.

Improvement Scans: resultaten uit de praktijk

Eén van de belangrijkste bronnen in dit onderzoek zijn de Improvement Scans die we al jaren uitvoeren namens de Lelie zorggroep bij een tiental zorgorganisaties die met de Lelie zorggroep samenwerken. Ook over het eerste half jaar van 2015 zijn de organisaties onderzocht en zijn de uitkomsten door middel van het Improvement Model zichtbaar geworden. Deze uitkomsten hebben we gebruikt binnen dit onderzoek.

De uitkomsten van deze scans laten zien dat er een fundamentele verandering in de zorg gaande is. Dat is ongetwijfeld niemand ontgaan, maar de effecten van deze verandering op zorgorganisaties wordt door middel van dit onderzoek nog eens valide in beeld gebracht.

Over het Improvement Model

Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg- en welzijnssector. We hebben dit denkmodel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dit Improvement Model helpt om 180-graden-andersom te denken en te werken:

  • Van organisatie-gestuurd naar klant-gestuurd;
  • Van aanbod naar vraag;
  • Van publiek naar privaat;
  • Van bureaucratisch naar ondernemend;
  • Van star naar flexibel en dynamisch.

Het model is landelijk gevalideerd en geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!