De tuinman moet uiteraard de eigen tuin heel netjes op orde hebben. Hij heeft immers zelf ook het beste materiaal in huis om er iets heel moois van te maken. Waarom dat materiaal alleen gebruiken bij je klanten en niet zelf toepassen?

Bij Novire geldt hetzelfde: we hebben een prachtig Improvement Model en kunnen dat uitstekend gebruiken op het punt waar we als organisatie zijn. In de transformatie van ontwikkelorganisatie naar landelijk kenniscentrum.

Novire gaat zelf aan de slag met het Improvement Model

Ontwikkelorganisatie

In de afgelopen jaren hebben we een heel grote prestatie geleverd. Op een manier die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden, zijn we in staat geweest om niet alleen vanuit een organisatie klanten te bedienen, maar ook om met de middelen die we daaruit genereerden, kennis te verzamelen.

We zijn ook nog eens in staat geweest om die kennis om te zetten in een concreet product. In een kennismodel (het landelijk geaccrediteerde Improvement Model) én in software. De software, onze Qsuite, ondersteunt om aan de hand van de principes van het Improvement Model te werken.

Het Improvement Model: de klant als uitgangspunt

Het centrale thema binnen het Improvement Model is de klant. De klant moet steeds het uitgangspunt zijn in alles wat we doen. Het model helpt om alles wat er in de organisatie gebeurt af te zetten tegen het belang en de wens van de klant. In hoeverre is een organisatie dan klantgericht? Of toch organisatiegericht?

Dominostenen

Ook voor andere organisaties, waaronder onszelf

Nu we als Novire zelf de omschakeling maken van ontwikkelorganisatie naar landelijk kenniscentrum, is het ook zaak voor ons om ons deze vraag te stellen. Is het Improvement Model dan alleen geschikt voor de zorg? Nee, zeker niet! Het is een uniform model dat geschikt is voor alle type organisaties. Zowel publiek als commercieel.

En zo gebruiken we ons eigen model om onze eigen situatie in beeld te brengen. Dat doen we met ons hele team.

In de periode dat we als ontwikkelorganisatie fungeerden, was het logisch dat we als kleine organisatie al onze klanten wel kenden en daarin vanuit een puur warme relatie de juiste dingen deden en communiceerden. Maar hoe is dat nu we groter worden? Hebben we dan allemaal wel het juiste referentiekader? Handelen we allemaal wel vanuit de klant? En vooral: hoe ervaart onze klant dat dan?

Al eerder hebben we Geert van Eeuwijk in zijn stage gevraagd om een oriënterend onderzoek te doen: hoe ervaren de medewerkers van onze klanten de dienstverlening van Novire?

Laten we het zo zeggen: daar kwam geen prachtige groene score uit! Ook als Novire hebben we hierin stappen te zetten. Hoe transformeren wij onze organisatie van een op de ontwikkeling gerichte onderneming (toch behoorlijk naar binnen gericht) naar een steeds op de klant gericht bedrijf? Hoe zorgen we ervoor dat in alle processen steeds de klant als vertrekpunt wordt genomen?

Improvement Scan als vertrekpunt

Om op deze vragen een goed antwoord te kunnen geven, gaan we eerst aan de slag om de feitelijke situatie in beeld te brengen. Zonder schuld en zonder schaamte. Maar met trots over wat we tot nu toe gedaan hebbe. Én met een open vizier over hoe we het vanaf nu willen gaan doen!

Eerst brengen we allemaal in beeld hoe we vinden dat het nu is. Alle 17 teamleden vullen daarvoor zelf de Improvement Scan in. We gaan kijken wat daar uit komt. In de meeting afgelopen woensdag hebben we dit afgetrapt. Nu gaan we allemaal aan de slag om vanuit onze eigen perceptie de scan in te vullen. Begin april hebben we de volgende bijeenkomst waarin we brainstormen over de oplossingen.

We zijn er trots op deze stap te kunnen zetten met elkaar!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.