In de afgelopen twee weken heeft de Raad voor Accreditatie het laatste deel van haar onderzoek naar het nieuwe landelijke certificatieschema, het Improvement Model, uitgevoerd. En met succes: een nieuwe manier van kijken naar kwaliteit is veelbelovend! We zijn trots op een nieuwe mijlpaal die is bereikt en feliciteren ook TUV Nederland QA BV die hiermee haar accreditatie Improvement Model behaald heeft.

Het Improvement Model

Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg- en welzijnssector. We hebben dit denkmodel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dit Improvement Model helpt om 180-graden-andersom te denken en te werken:

  • Van organisatie-gestuurd naar klant-gestuurd;
  • Van aanbod naar vraag;
  • Van publiek naar privaat;
  • Van bureaucratisch naar ondernemend;
  • Van star naar flexibel en dynamisch.

Met dit model ontstaat er totaal nieuwe manier van kijken naar kwaliteit. De scope en de reikwijdte zijn zo breed en diepgaand: het is nog nooit eerder vertoond. Het Improvement Model is daarom ook met niets anders te vergelijken: het is veel meer dan kwaliteit. Het is een nieuwe manier van kijken naar de bedrijfsvoering van een organisatie. Het is alles-in-één: consequent opgebouwd vanuit de burger en de mens. De mens is leidend en de organisatie volgend.

Acceptatie door de Raad voor Accreditatie

Het model is ontstaan in het werkveld, door het werkveld en voor het werkveld. Het is een resultaat van jaren ontwikkeling in de zorg. De aanleiding tot het model was een verbazing over hoe de businessmodellen in de zorg tot nu toe zijn opgebouwd: vanuit de organisatie. Iedereen roept ‘klant centraal’, maar in de uitwerking in de praktijk blijkt daar niets van. Het is niet langer houdbaar. Het is te duur, het is onbevredigend en het gaat volledig zijn doel voorbij. De zorg is voor de mensen, en niet voor het bestaansrecht van organisaties.

Novire heeft daarom het model ontwikkeld. Vervolgens heeft Novire stichting Beheer Improvement Model de rechten en opdracht gegeven om het model als certificatieschema – dus als landelijk erkend keurmerk – door te ontwikkelen en te beheren. We moesten immers weten of we punt te pakken hebben: blijft onze aanname overeind wanneer we het denkmodel door ontwikkelen tot een formeel, toetsbaar en reproduceerbaar landelijke certificatieschema en wanneer het als zodanig in de praktijk wordt gevalideerd? En meer nog: kan het in de praktijk zijn waarde hebben voor mensen en organisaties die 180-graden-andersom willen denken en werken? Kan het denkmodel een hulpmiddel zijn voor het maken van de denkomslag? Van het doormaken van de transitie?

Het antwoord? Ja! We hebben een punt en ja! Het is veilige geleide als transitie-instrument voor professionals en organisaties.

Acceptatie door de Raad voor Accreditatie

De stichting is daar in 2011 mee gestart en behaalde in 2013 de acceptatie door de Raad voor Accreditatie. Begin 2015 is de stichting opnieuw getoetst en met die toetsing is de acceptatie afgegeven tot 2017.

Wel volledig nieuw: product- en systeemcertificatie in-één

Het model is wel wennen voor iedereen. De scope en de reikwijdte zijn niet eerder vertoond, maar ook het beoordelen en certificeren van de uitkomsten van de zorg niet. Deze zogenaamde productcertificatie voor dienstverlening is al uniek. Het Improvement Model combineert dat nog eens met toch een managementsysteemcertificatie. Kortom, het model gaat er vanuit dat de uitkomsten van de zorg goed zijn door een goed werkend managementsysteem, maar moet dat ook daadwerkelijk aangetoond en bewezen zien. Bovendien is het Improvement Model zelf een management systeem: het is een totale nieuwe visie op het kijken naar een organisatie en het aansturen ervan.

De proef op de som in de praktijk: de toetsing en beoordeling van TUV Nederland QA BV

Al met al een lastige kluif waar we met elkaar – als Novire als eigenaar van het denkmodel, als stichting BIM als schemabeheerder, als Raad voor Accreditatie, als zorgorganisatie die geaudit werd én als TUV Nederland QA BV, die Distinto beoordeelde, behoorlijk de tanden op stuk zouden kunnen bijten. Maar niets was minder waar: het was een pittige klus, maar waar we wel allemaal nieuwe energie van kregen. De audit bij Distinto is goed gelopen, het model heeft aangetoond te werken: er zijn nog wat risico’s aangetoond waardoor een heraudit volgt binnen drie maanden. De auditor, Alja Wiers, deed het goed en de Raad heeft nog een aantal goede opmerkingen geplaatst waar we als Novire en stichting BIM blij mee zijn.

De nieuwe release in aantocht

Nu – naast de acceptatie van stichting BIM als schemabeheerder – ook TUV Nederland als certificeerder door de Raad voor Accreditatie is beoordeeld, is het hele model en de gehele constructie geaccrediteerd. Dit is een nieuwe mijlpaal waar we bijzonder trots op zijn. De bevindingen en adviezen van de Raad voor Accreditatie nemen we over en stellen we voor aan ons College van Deskundigen medio oktober. Na besluitvorming in het College zullen de punten verwerkt worden in de nieuwe release van het Improvement Model en deze zal dan uiteraard gepubliceerd worden.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!