Nadat we in april startten met het project ‘ouderparticipatie’ bij Omega, is de volgende stap gezet in het proces om te komen tot een volledig werkende mobiele ouderportal. Het proces van samenwerken tussen ouders en professionals én van communiceren over het kind kan zo vereenvoudigd worden.

Omega

Ouderportaal en werkgroep

Meer over Omega en de betrokkenheid van de ouders leest u hier. Stichting Omega en Novire werken al een aantal jaren samen. De samenwerking gaat onder andere over het ondersteunen van het methodisch proces rondom de kinderen en jongvolwassenen in een digitaal dossier.

Qsuite Klantenportaal

Om de communicatie en de gegevensuitwisseling tussen ouders en stichting Omega te verbeteren, ontwikkelen Omega en Novire samen de app voor ouders. Een werkgroep denkt mee over de gewenste functionaliteiten.

In april is de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. De uitkomst van de werkgroep heeft Novire samengevat in een beschrijving van de gewenste functionaliteiten.

Grafisch ontwerp

Op basis van deze functionaliteiten hebben de ontwerpers een ontwerp van de app gemaakt.

Qsuite Klantenportaal

Het ontwerp ligt nu ter beoordeling bij de werkgroep. Zodra het ontwerp is beoordeeld en goedgekeurd starten we eerst met het inbouwen van de nieuwe communicatiefuncties in de Qsuite zelf.

Daarna pakken we de inrichting van de app op, zodat deze in het najaar door de ouders getest kan gaan worden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.