In de maand september hebben we opnieuw de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven ontmoet. We zijn nu gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden van de inzet van de Qsuite én het uitvoeren van een migratie van de gegevens vanuit hun huidige registratiesysteem.

Vrijwillige HulpDienst Eindhoven

Al eerder hadden we een prettige kennismaking. Door verschillende omstandigheden heeft de organisatie nog even gewacht met de verdere besluitvorming rondom een nieuw systeem. Nu is het wel zo ver en zijn wij trots dat deze organisatie zich oriënteert op de inzet van de Qsuite.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Niet over één nacht ijs

We gaan hierbij niet over één nacht ijs. Nadat we de wensen van de Vrijwillige HulpDienst Eindhoven hebben geïnventariseerd hebben we ook het huidige registratiesysteem goed onderzocht. Immers, willen we goed migreren dan moeten we zeker weten dat we alle data uit dit huidige systeem een plaats kunnen geven in de Qsuite.

Dit onderzoek heeft geleid tot een procesontwerp. Met onderstaand procesontwerp – en de nadere uitwerking ervan – hebben we een goede basis voor de offerte.

Procesontwerp Hulpdienst Eindhoven

De offerte brengen we in de komende dagen uit. We hopen er uiteraard op dat we met deze organisatie mogen gaan samenwerken. De exercitie was op zichzelf al heel verrijkend. Mooi om bij iedere organisatie opnieuw te zien hoe het werkt. Iedere organisatie is uniek en daarom zijn alle kennismakingen leerzaam en van grote toegevoegde waarde voor Novire.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.