De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. In 2016 stelden we met elkaar vast dat de samenwerking aan een update toe is.

Full-service modus voor de zorgpartners

De omgeving wordt met alle verschillende financiers en alle toenemende eisen steeds complexer. Dat geldt voor de Lelie zorggroep én voor haar zorgpartners.

Maar in de samenwerking tussen beide partijen neemt de complexiteit nog extra toe. Daarom is het noodzakelijk om te komen tot een full-service-oplossing waarmee zowel de Lelie zorggroep als de zorgpartners volledig ondersteund worden.

Van toetsen naar inrichten en begeleiden

Met als basis het Improvement Model gaan we in het nieuwe ontwerp niet langer alleen toetsen, maar ligt de focus veel meer op de begeleiding ‘aan de voorkant’.

Hoe slimmer de inrichting van de instrumenten is, hoe beter de zorgpartners begeleid worden in het voldoen aan alle eisen. En hoe beter dan de uitkomsten van de toetsing zullen zijn.

Lelie zorggroep en Novire hebben daarom een ontwerp ontwikkeld voor 3 oplossingen die in elkaar grijpen:

  1. Een complete leer- en werkomgeving voor de individuele zorgpartner. Deze leer- en werkomgeving faciliteert het klantproces en het medewerkersproces. Er kunnen dus dossiers van alle cliënten en medewerkers worden aangelegd en het bedrijfsproces kan zo volledig gefaciliteerd worden.
  2. Een volledig kwaliteitssysteem voor alle zorgpartners, dat op één centrale plaats door de Lelie zorggroep wordt onderhouden.
  3. Een projectmanagementsysteem voor de medewerkers van de Lelie zorggroep waarin het beheer, onderhoud van alle omgevingen én de interne afstemming en communicatie volledig in gerealiseerd kan worden.

Ontwerpen gereed

Voor alle drie de omgevingen zijn de ontwerpen nu gereed.

Bij alle drie de omgevingen is de ontwikkeling steeds geborgd door een releasecyclus. Zo blijven de omgevingen steeds aangehaakt op de nieuwe eisen die bijvoorbeeld bij de inkoop worden gesteld aan de Lelie zorggroep en daarmee aan haar onderaannemers.

De releasecyclus zorgt ervoor dat de nieuwe eisen steeds weer in het reguliere proces worden ingevoegd, zodat de zorgpartner er via de leer- en werkomgeving in de Qsuite gewoon mee aan de slag kan gaan.

De ontwerpen liggen nu voor binnen de Lelie zorggroep. Binnenkort starten we met de inrichting en de tests van deze drie omgevingen.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.