Als zorgorganisatie je administratieve processen tot in de puntjes in orde hebben. Zodat je met vlag en wimpel de toets van de zorgverzekeraar, gemeente of andere financier kan doorstaan. Het is in deze tijd harder nodig dan ooit. En dit is zeker niet alleen een administratieve aangelegenheid. Integendeel, het gaat om het methodisch verantwoorden van de zorgprocessen. Wanneer dát klopt, kloppen de administratieve processen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Novire op dit moment aan het AO/IC kader op basis van het Improvement Model.

AO/IC kader

Het AO/IC kader biedt houvast, want door het kader weet je als organisatie zeker: voldoen we aan alle normen die de financier ons stelt? Voldoen we daarmee dan ook aan de landelijke eisen die de accountants opgelegd hebben gekregen en kunnen we dus dan de toets van de accountant én de toets binnen de materiële controle doorstaan?

Noodzaak, want de controles nemen toe

Dat er een behoefte is aan een dergelijk kader, merken we in de praktijk steeds meer. De verzekeraars duiken namelijk steeds vaker en steeds dieper de processen én de dossiers in om na te gaan of de geleverde zorg wel als rechtmatig en doelmatig kan worden bestempeld.

Wanneer er in een steekproef uit de dossiers onregelmatigheden worden aangetroffen op basis waarvan deze doelmatigheid of rechtmatigheid in twijfel kan worden getrokken, dan wordt daar direct een bedrag aan gehangen.

Dit bedrag wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar alle dossiers en voilà: het bedrag om terug te betalen is bekend.

Het niet tot in de puntjes op orde hebben van de dossiers is hiermee een enorm bedrijfsrisico geworden. Dat is al zo binnen de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het is een kwestie van tijd voordat ook gemeentes binnen de WMO en de Jeugdwet dit principe gaan toepassen. Dit jaar al 70 gemeentes die ondersteuning nodig hebben bij het onderzoeken van ernstige fraudezaken: dat zal net zonder gevolg blijven.

Resultaat? Nog strakker beleid en daarom voor organisaties nog een groter belang om tot in de puntjes de processen te beheersen.

Vanuit administratief oogpunt is het dus van groot belang om als organisatie deze processen te beheersen.

Gaat het hierbij dan alleen om administratie?

Het proces vanuit de klant

Het gaat zeker niet om administratie. Juist de manier waarop het inhoudelijke zorgproces wordt vormgegeven is onderwerp van onderzoek. Wanneer er voldoende methodisch wordt onderbouwd welke zorg wordt geboden en waarom, dan is er ook administratief geen risico.

Juist om die reden is het Improvement Model zo’n goede basis voor een administratief kader. Het model houdt ons scherp: de klant is altijd het vertrekpunt, en de administratie is volgend!

Domino

Wanneer je een administratief proces vanuit de inhoud insteekt, ontstaat er ook een totaal andere dynamiek. Daar waar zorgprofessionals anders aangeven dat het ‘slechts administratie is’, gaat het nu gewoon over het vak de professional: het methodisch zorgproces.

Daarmee hebben we dan ook een brug geslagen en samenhang gebracht. Zodat we met elkaar – samen in een organisatie – zo kunnen werken aan een gesloten cyclus: aan goede zorg rondom de klant én een stevige verantwoording en bedrijfsvoering.

Langs die opbouw, met daarin alle controleprotocollen voor de accountants geintegreerd, ontstaat een heel stevig kader.

Novire

Van een theoretisch kader naar een praktische toepassing

Uiteraard laten we het als Novire niet alleen bij een dergelijk theoretisch kader. Het gaat er juist om hoe je het in de praktijk zo logisch mogelijk maakt. Daarmee zorg je ervoor dat theorie en praktijk elkaar versterken. Uiteraard verwerken wij het kader daarom in onze Qsuite; een hulpmiddel waarmee je al werkend en lerend aan de gestelde eisen voldoet.

Marleen Hakkert, als stagiaire Bedrijfskunde van de Christelijke Hogeschool Ede, is momenteel het kader aan het uitwerken, én aan het beschrijven wat de praktische toepassing in de Qsuite is. Zodat op basis daarvan de Qsuite ook de ISAE certificering gaat behalen. Meer daarover op een later moment!

Meer informatie? Neem contact op met Novire via 033 277 99 77.