Nu Novire als kenniscentrum de CRKBO registratie heeft ontvangen, is het tijd voor de volgende stap: een registratie in het register voor Permanente Educatie, zodat professionals Wijkgericht Werken ook kunnen gebruiken om de competenties en vaardigheden van hun beroep te verkrijgen en te behouden en zo de noodzakelijke accreditatiepunten voor het beroepsregister te behalen.

Aanvraag ingediend

De aanvraag voor de erkenning van wijkgericht werken en het ontvangen van accreditatiepunten is ingediend bij Registerplein, voor sociaal werkers, agogen en maatschappelijk werkers én bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Keurmerk

Wijkgericht werken

‘Wijkgericht werken’ staat voor de veranderingen in de zorg en welzijn anno 2016 en de komende jaren.

Er is in de zorg een fundamentele omwenteling aan de gang. Per 2015 zijn wet- en regelgeving sterk veranderd.

Deze verandering is slechts het zichtbare deel van de veel ingrijpender omslag die gaande is. Een omslag die een stevige verandering in denken en werken vraagt. Van budget naar output. Van systeemgericht naar klantgericht. Van publiek naar privaat. Van bureaucratisch naar ondernemend. Van instellingsgericht naar zorg dicht bij de burger.

Met oog voor wie die burger is. Wie zijn naasten zijn. Hoe de burger in zijn eigen omgeving functioneert en hoe er gedacht wordt vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. In zijn eigen omgeving. In zijn eigen wijk. Wijkgericht. Of eigenlijk: mensgericht.

Deze omwenteling heeft effect op alle betrokkenen. Op alle ‘spelers in het veld’. Iedere speler neemt gaandeweg een andere rol in. Soms gaat dat langzaam, maar in veel gevallen ook heel snel.

De burger, de klant, en de maatschappij stellen andere vragen aan zorgorganisaties en daarmee ook direct aan zorgprofessionals. Ook hier gelden dezelfde omwentelingen. Het goede nieuws is dat er in de kern alleen maar weer meer behoefte is aan methodisch werken vanuit een holistisch mensbeeld: de mens in al zijn facetten, in zijn gehele systemische context. Met dit als vertrekpunt dient er een stevig product te worden geleverd, wat aantoonbare maatschappelijke meerwaarde oplevert.

Dit product moet echter worden geleverd aan een burger in een steeds complexer wordende samenleving. Wat zijn daar de effecten van op de vaardigheden die de studenten van vandaag nodig hebben om morgen in dit werkveld een bijdrage te kunnen leveren? Ook hier gaat het om een omwenteling die voor beroepsprofessionals net zo geldt als voor het gehele werkveld. We zijn daar immers onderdeel van.

De opleiding Wijkgericht werken wordt ontwikkeld en beheerd door Novire, kenniscentrum voor zorg en welzijn en wordt onder andere toegepast bij het Hoornbeeck College, bij zowel studenten als docenten binnen alle terreinen van zorg en welzijn.

De beroepsprofessional doet met deze opleiding kennis en vaardigheden op in een digitale leer- en werkomgeving om consequent in alles de klant, als burger, als mens, als vertrekpunt te nemen in al zijn handelen. Hierbij leert de professional zich verhouden tot de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en het werkveld.

De opleiding bestaat uit 6 cursussen en een eindopdracht. Het volgen van de opleiding en het maken van de eindopdracht leidt tot een persoonlijke certificering conform het Improvement Model. Dit is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg, onder acceptatie van de Raad voor accreditatie.

Met een licentie op de opleiding is de professional blijvend onderdeel van het kennisnetwerk en wordt zij continu op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Wijkgericht werken draagt bij aan de competentieontwikkeling van de professionals

De professionals in zorg en welzijn bekwamen zich door middel van deze opleiding op het gebied van het kijken naar de klant. Door de opleiding leert de professional om de klant naast patiënt of cliënt ook als consument maar vooral als burger te zien.

De professional leert om vooral het netwerk en de wijk te betrekken en in de werkwijze en aanpak uit te gaan vanuit de zelfstandigheid, participatie en kwaliteit van leven van de klant – als burger – en diens netwerk. De professional leert de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en leert de wet- en regelgeving en alle onderliggende regels te interpreteren. De professional leert om vanuit dit kader een begeleidingsplan op te stellen, te signaleren, te reflecteren, te rapporteren en te registreren. Het volledige begeleidingsproces komt aan orde.

Vervolgens leert de professional hoe het eigen primaire proces verband houdt met alle organisatieprocessen, zodat hij of zij een adequate bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering én verbetercyclus van de organisatie.

Tenslotte leert de professional om zichzelf te toetsen aan de hand van het nieuwste kwaliteitsmodel van de zorg, het Improvement Model, waarbij zowel het primaire hulpverleningsproces zelf als de bedrijfsmatige aspecten in volledige samenhang en in de ordening vanuit de klant én de maatschappelijke meerwaarde aan de orde komen. Op deze wijze komen alle taakgebieden aan de orde.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.