Op verzoek van MEZZO, de belangenvereniging voor mantelzorgers en mantelzorgorganisaties, heeft Novire onlangs oriënterende gesprekken gevoerd met HOOM van Surplus en het Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven.

Logo MEZZO

Klaar voor de huidige eisen en klaar voor de toekomst

Het doel van de gesprekken is om te zien of het mogelijk is om het huidige registratiesysteem van MEZZO te vervangen door de oplossing van Novire. En of het mogelijk is om meteen meer te bieden, zodat organisaties niet alleen hun huidige registratie en verantwoording kunnen continueren, maar meteen ook nog meer anticiperen op huidige en komende ontwikkelingen.

Betrokken leden

De beide organisaties die Novire heeft ontmoet zijn sterk betrokken bij het huidige registratiesysteem en de ontwikkeling daarvan en waren bij uitstek dus ook in staat kritisch mee te denken en hun wensen voor de komende tijd te delen.

Brainstorm

Beide organisaties zijn bereid geweest veel informatie te geven en ook ter plekke met elkaar te brainstormen over verdere wensen. Gegevensuitwisseling, integratie met website, online inschrijvingen en apps voor mantelzorgers en gebruikers zijn ter sprake gekomen.

Informele zorg integreren in de formele zorg

Bij HOOM van Surplus is meteen verder nagedacht over hoe het faciliteren van informele zorgers verder zou kunnen worden geïntegreerd binnen de formele zorg. Hoe systemen aan elkaar zouden kunnen worden gekoppeld, zodat mantelzorgers en vrijwilligers ook binnen de huidige woonzorgcentra en thuiszorgsituaties meer in beeld gebracht kunnen worden. Teneinde zo de versterking van de burger en het eigen netwerk nog meer te kunnen ondersteunen. Om zo informele zorg meer en meer een onderdeel te laten zijn van het totale palet aan zorg en diensten. Als een rode draad gevlochten door alle vormen van zorg. Als een rode draad door het leven. Van begin tot einde.

Het mantelzorgcompliment

Maar ook het faciliteren van het mantelzorgcompliment kwam aan de orde. Slimme oplossingen en integraties met websites zijn hierin absoluut mogelijk op de kortere termijn.

Enthousiast over mogelijkheden

Novire is enthousiast over de mogelijkheden die we met elkaar nog allemaal ontdekt hebben. Over de synergie die ter plekke vrij kwam. Novire stelt met trots vast dat haar oplossing Qsuite al voor een heel groot deel voorziet in de vragen die de organisaties hebben. De nog te ontwikkelen onderdelen staan voor de komende weken op het programma.

Volgende week staat er nog een bezoek aan ‘Handje Helpen’ te Utrecht op het programma. Daarna zal Novire voor de beide organisaties een proof-of-concept ontwikkelen en kan deze getest worden.