Het stof van de eerste facturatie en declaraties in het nieuwe stelsel begint langzaamaan neer te dalen. Daarom is Novire nu klaar voor de volgende stap: het zichtbaar maken van de resultaten van de zorg. Novire introduceert het ParticipatiePortfolio. Dit is hét instrument om vanuit de ‘klant als normale burger’ te gaan sturen op de uitkomsten. Om één duidelijk vertrekpunt te hebben voor de verantwoording van de zorgresultaten aan alle financiers en stakeholders.

Van ‘uurtje-factuurtje’ naar uitkomsten: een samenhangend kader is onontbeerlijk

De huidige manier van verantwoorden en declararen in de zorg zal verder veranderen. Het zal gaan opschuiven van ‘uurtje-factuurtje’ naar uitkomsten: wat levert de zorg nu op? Een samenhangend eigen kader als hulpmiddel is voor iedere zorgaanbieder of vrijwilligersorganisatie onontbeerlijk. Het is namelijk ondoenlijk om vanuit alle verschillende eisen die aan een zorgaanbieder worden gesteld één uniform proces op de werkvloer te behouden. Alle stakeholders vragen andere informatie.

Zo gelden er nieuwe regels voor de indicering en verantwoording aan de Zorgverzekeraars binnen de Wijkverpleging. De Omaha-methodiek is in opkomst en aan de hand daarvan moet de wijkverpleegkundige een indicatie opstellen en de zorg verantwoorden. En zo heeft iedere gemeente het eigen inkoop- en verantwoordingsbeleid.

Als de gezamenlijke kern ontdekt is, kan de verantwoording op maat plaatsvinden

Deze infomatie is echter in de kern hetzelfde. En altijd opgebouwd vanuit de klant als participerende burger. De informatie kan in de kern worden teruggebracht naar uiteindelijk ‘de beste zorg voor de beste prijs’. Een heel abstract begrip. Maar wanneer je de klantbelofte en de maatschappelijke belofte die een zorgorganisatie kan doen hiertegenaf zet, ontstaat er al een duidelijker beeld.

ParticipatiePortfolio

ParticipatiePortfolio

Vanuit díe kern is het ParticipatiePortfolio ontwikkeld en volledig ingebakken in de software van Novire. De zelfstandigheidsmeting van het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap is het vertrekpunt. Die neemt namelijk de burger als startpunt en vraagt een burger uit op vaardigheden, ambitie en urgentie. De uitkomsten van de zelfstandigheidsmeting sluiten aan bij de intensiteit en complexiteit van de zorg. Het sluit aan op de Omaha-methode van de wijkverpleegkundige en het leidt tot een plan. Door periodieke vervolgmetingen worden uitkomsten van de zorg op basis van zelfstandigheid, kwaliteit van leven en risico’s zichtbaar.

Uiteraard matcht deze methode ook met de methodes van de Zelrredzaamheidsmatrix en de Participatieladder.

Niet zomaar; de norm is de klantbelofte en de maatschappelijke belofte

Uiteraard moeten we niet gaan meten om te meten. En uiteraard is er over de uitkomsten van metingen ook veel te zeggen. Maar juist daar wordt het interessant. Want per type klant is het zaak om de klantbelofte en de maatschappelijke belofte te bepalen. Om de uitkomsten van de metingen daar tegenaf te zetten. En op basis daarvan uw financiers en stakeholders te informeren.

De winst?

De winst is dan dat u één uniform klantproces behoudt. U heeft greep op dit klantproces en kunt daarmee met een gerust hart toezeggingen doen. Naar uw klanten, naar uw financiers. U kunt uw klantbeloften en maatschappelijke beloften doen.Om vervolgens efficient en effectief te sturen en te rapporteren. Kosten worden verlaagd en kwaliteit en rendement vergroot.