De zorgpartners van Lelie zorggroep krijgen een nieuw keurmerk waarin de kwaliteit van de zorg wordt getoetst. De kleinschalige zorgaanbieders die gebruik maken van de kennis en dienstverlening van Lelie zorggroep gaan werken met het zogenaamde BIM model. Novire, Kenniscentrum en strategisch adviesbureau, gaat de zorgpartners van Lelie zorggroep hierin begeleiden.

Lelie zorggroep en Novire hebben hiertoe op onlangs een contract ondertekend. BIM (Beheer Improvement Model) is naast de keurmerken HKZ en ISO een van de door ministeries en verzekeraars goedgekeurde keurmerken in de zorg.

Nadat Novire de zorgpartners heeft geholpen aan alle eisen van het BIM-keurmerk te voldoen, zal Lelie zorggroep de zorgpartners begeleiden om ook op langere termijn het keurmerk te kunnen blijven voeren.

Voor cliënten is het keurmerk een verzekering van de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Medewerkers van onze zorgpartners werken volgens vastgestelde protocollen en voldoen aan de eisen die voor goede zorg gesteld worden.

Over Novire

Novire is een adviesbureau die organisaties helpt om duurzaam en geïntegreerd te werken aan kwaliteitsontwikkeling en –borging. Novire werkt al jaren samen met Lelie Zorggroep in de ondersteuning van de zorgpartners. Het BIM-model is bij verschillende zorgpartners ontwikkeld.

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep biedt in enkele tientallen gemeenten onder de merken Agathos en Curadomi huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging aan huis, alsmede begeleiding bij psychologische- en gezinsproblemen. In de omgeving Rotterdam wordt daarnaast vanuit een tiental verpleeghuizen (specialistische) zorg en behandeling geboden aan ouderen en Korsakov-patiënten. Dit doet Lelie zorggroep vanuit haar christelijke identiteit.

Lelie zorggroep heeft dertien zorgpartners. Dit zijn kleinschalige organisaties die aansluiten om alle wet- en regelgeving op het gebied van de zorg bij te houden of om bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem te implementeren. Lelie zorggroep helpt ze daarbij, zodat ze hun handen vrij hebben om zorg te verlenen. Ze hebben drie groepen zorgpartners: kleinschalige wooncentra, instellingen voor maatschappelijke opvang / vrouwenopvang en thuiszorgorganisaties.

BIM

Het Improvement Model helpt bepalen of een organisatie toekomst en bestaansrecht heeft. Het geeft organisaties handvatten om zichzelf te toetsen en te ontwikkelen tot een klantgestuurde organisatie met toekomstperspectief. Het certificatieschema Improvement Model wordt beheerd door de Stichting Beheer Improvement Model.

Voor meer informatie, bel/mail Lelie zorggroep (Stephan Bol (06-10369742 / s.bol@leliezorggroep.nl) of Novire (Esther Nieuwenhuizen – 033 2779977)

Persbericht