Het Humanistisch Verbond Haaglanden reikte op zaterdag 21 juni om 16.30 in het Nutshuis in Den Haag de tweejaarlijkse Humanistische Prijs Haaglanden uit aan twee organisaties, te weten: Stichting PerspeKtief Delft en Project Senioren Preventie van John Zwennes.

Volgens de jury gaven zij beide op een effectieve en innovatieve manier invulling aan het humanistische thema ‘zelf denken, samen leven.’ Dit jaar sloot de prijs aan bij het thema van Wereldhumanismedag 2014: ‘Mens, media en techniek’ en wel in relatie tot het verbeteren van kwaliteit van leven in de zorg. Senioren Preventie helpt dementerenden en hun naasten door het uitvinden en installeren van intelligente technische apparaten die het leven van een patiënt begrijpelijker, meer gestructureerd en minder onzeker maken. De jury acht het van groot belang dit kleinschalige meer zeer belangrijke project te steunen in haar pogingen te professionaliseren en de regio Haaglanden te ontstijgen.

Hulp voor hen die het nodig hebben

Stichting PerspeKtief Delft biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding speciaal voor hen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben. Juryvoorzitter Marjan Duijm: ‘’Nu zijn er veel zorginstellingen die deze filosofie prediken. Het bijzondere aan PerspeKtief is echter dat de klant meedeelt in de professional. De diagnostiek is met behulp van hun technologische innovatie (een nieuw digitaal diagnostisch instrument) werkelijk dialogisch. Een beweging die het HV op grote waarde schat.’’

Stichting PerspeKtief Delft ontving een fraai bronzen aandenken en Senioren Preventie een geldbedrag van €1000, bedoeld ter ondersteuning van hun humanistische werkzaamheden.