Het uitvaartproces is een zeer nauwkeurig proces. Het moet exact kloppen in een zeer kort tijdsbestek. Het is daarom belangrijk om goed overzicht te houden over alle activiteiten die in die periode moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten, van overbrengen tot de uitvaart, worden in de activiteitenagenda in de Qsuite gepland en bewaakt. Maar dat niet alleen: ze zijn ook – in een logische volgorde – te bewaken vanuit het planbord.

Yarden planbord

Op verzoek van Yarden zijn in er in de afgelopen twee weken nog grondige aanpassingen aan het planbord doorgevoerd. Na de eerste set aan updates een week geleden, volgde nu de tweede release.

Hiermee is de applicatie klaar om in gebruik genomen te gaan worden. Wij zijn trots op en blij met deze mijlpaal! We hebben volledig kunnen bieden binnen de Qsuite wat Yarden op dit moment hard nodig heeft.

In het planbord volledig plannen

In het planbord kunnen de processtappen flexibel worden aangemaakt. Per processtap kunnen de activiteiten binnen de stap worden gekozen, gepland en gewijzigd.

Yarden processtap

Ook kunnen er nu toelichtingen worden toegevoegd

Hiermee wordt een planningsoverzicht in Excel vervangen. Het voordeel van Excel is de flexibiliteit, maar nadelen zijn de instabiliteit en de onmogelijkheid om gegevens breder te delen.

Nu de geplande activiteiten in het planbord vastliggen, liggen deze ook opgeslagen in de centrale activiteitenplanning en in de indviduele agenda’s van de medewerkers die op een activiteit ingepland zijn.

Filters én sorteringsmogelijkheden op het planbord

Op het planbord is nog een andere mooie functionaliteit toegevoegd. Het is nu mogelijk om de dossiers in het planbord (de rijen) te filteren en te sorteren. Klik op de blauwe knop in de kolom en de ordening van het totale planbord wordt aangepast. Een voordeel van Excel is hiermee nu geïntegreerd in het planbord.

Yarden filters

Niet alleen de uitvaartbranche

Zoals dit planbord een hulpmiddel is voor de uitvaartprocessen is zij dat uiteraard ook voor alle andere processen die op deze manier bewaakt moeten worden. Het gaat natuurlijk helemaal niet alleen om de uitvaartbranche.

Door de flexibele en dynamische opzet van het planbord biedt deze manier van planning inzicht voor alle soorten van dienstverlening. Zo passen we binnen Novire zelf ook het planbord toe om al onze processen te bewaken. En daarnaast krijgen we steeds meer verzoeken van organisaties om hun projecten hiermee te ondersteunen.

Vervolg Yarden

Yarden gaat nu haar eigen tests op deze nieuwe functies afmaken en dan starten met de applicatie in het team van planners. Met Novire werken we in de komende periode dan weer verder aan het ontsluiten van de geplande gegevens aan de medewerkers in de mobiele app.

Mooie nieuwe stappen liggen in het verschiet. Uiteraard kijken we daar ook naar uit, maar zijn we allereerst trots op het bereikte resultaat tot zover!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.