Vandaag is het dan zover! Nadat we met het kernteam van Ons Bedrijf vanaf het najaar van vorig jaar flink aan de slag zijn gegaan met de inrichting van de Qsuite, zullen vanaf vandaag alle collega’s met de Qsuite gaan werken. Implementatie fase 1 start vandaag met een presentatie aan het gehele team!

Ons Bedrijf en de Qsuite

Ons Bedrijf is een organisatie waarin medewerkers worden ondersteund in het vinden van of uitvoeren van werk. Van arbeidsmatige dagbesteding, jobcoaching en re-integratietrajecten. Ons Bedrijf biedt volop arbeidsondersteuning en wooncoaching in de regio Barneveld. 

Om dat proces nog beter te faciliteren heeft Ons Bedrijf vorig jaar gekozen voor de Qsuite van Novire. Met elkaar zijn we aan de slag gegaan om de inrichting van de Qsuite passend te maken voor de processen van Ons Bedrijf.

Qsuite Ons Bedrijf

Starten met declaraties

In samenwerking met De Heer Software hebben we er met elkaar eerst voor gezorgd dat de WMO declaraties die via het landelijke berichtenverkeer gedeclareerd moesten worden, zijn afgewikkeld. Dat moest al over december 2016. Inmiddels loopt dat proces, maar wordt dat proces nog wel van A tot Z door de administratie gevoerd.

Nu is het tijd geworden om het breder te trekken en het registratieproces te beleggen waar het hoort: bij de collega’s die ook daadwerkelijk aan de slag zijn in de verschillende vormen van werk; of het nu gaat over de houtbewerking, de winkel of de metaalwerkplaats.

Fase 1: planning en registratie

Vandaag bespreken we met alle collega’s hoe we dus vanaf vandaag gaan registreren. De groepsactiviteiten en de medewerkers zijn in de Qsuite ingepland; nu moet de aan- en afwezigheid geregistreerd gaan worden. Ook de individuele begeleiding zal in de Qsuite geregistreerd gaan worden. Zo leert iedereen alvast de Qsuite kennen.

Uiteraard is ook de leeromgeving op maat gemaakt voor dit doel en kunnen de collega’s vanaf vandaag zowel gaan leren als werken in de Qsuite.

Tijd registreren

Het begin

Dit is slechts het begin. Een aparte werkgroep is bezig met het inrichten van het methodisch proces in de dossiers van de medewerkers. Zodra die voorbereidingen gereed zijn, wordt ook dat deel verder geïmplementeerd. En uiteraard volgt daarna ook het kwaliteitssysteem zodat de Qsuite het totale proces van Ons Bedrijf ondersteunt. We zijn er trots op om aan het mooie werk dat alle medewerkers en werknemers verzetten binnen Ons Bedrijf, een bijdrage te mogen leveren.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.