Het Hoornbeeck College en Novire zijn volop met elkaar aan de slag. Novire levert als kenniscentrum de laatste informatie uit het werkveld aan het Hoornbeeck middels de opleiding Wijkgericht werken. Een vernieuwde opleiding, zowel qua inhoud als qua vorm. Het Hoornbeeck College is door deze opleiding de koploper in Nederland: de laatste informatie over de veranderingen in de zorg én de zo nodige omslag van systeemgericht naar mensgericht wordt nu al gedoceerd aan docenten en samen met docenten aan studenten.

Pilotgroep

De eerste groep docenten en studenten is namelijk al in september begonnen. Samen werken we met elkaar op om de opleiding te vullen en meteen uit te voeren. Vandaag buigt de groep docenten zich met elkaar over de cursus over de Zorgorganisatie.

Maar we gaan verder!

In de tussentijd gaan we met elkaar ook verder. We denken na over hoe we de eindopdracht van Wijkgericht werken kunnen combineren met de eindopdracht in de praktijk (Prove to move) door studenten. En we denken na over hoe we ook de studenten van niveau 2 kunnen betrekken. We verbeteren de opleiding en de digitale leer- en werkomgeving én we bereiden ons voor op de nieuwe groep docenten en studenten die straks gaan starten.

Presentaties

En om dat laatste goed te doen, zijn we vooral ook veel met elkaar in gesprek. Zo mocht Novire afgelopen dinsdag een presentatie geven aan 50 docenten Zorg en Welzijn tijdens een landelijke dag in Gouda. En vanmorgen spreken we met de docenten van de locatie Kampen tijdens hun dag van deskundigheidsbevordering. We kijken er naar uit!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!