Giel Smidt van PinkRoccade Healthcare schreef in ZorgVisie over de spagaat tussen de roep om één eenduidig gezondheidsdossier voor de burger én de noodzaak om bij goede innovatie ook de behoefte te hebben aan variatie en onderscheidend vermogen.

De wens tot een uniform systeem

We zien het overal om ons heen: nieuwe initiatieven van platforms die persoonlijke gezondheidsdossiers faciliteren. Hoe stroomlijnen we het zo dat de burger door de bomen het bos nog ziet? En hoe doen we het dan op zo’n manier dat er nog wat te kiezen blijft?

Giel Smidt benoemt dat variatie en doorontwikkeling leiden tot nieuwe mogelijkheden en dat het vooral gaat over hoe we met elkaar de communicatie organiseren. Tussen systemen, maar vooral ook tussen organisaties.

Veelzijdigheid uit zich in actieve netwerksamenwerkingen

Esther Nieuwenhuizen vult daarop aan: "Het is goed dat die veelzijdigheid zich ook uit in pro-actieve netwerksamenwerkingen waarbij systemen elkaar aanvullen, zodanig dat de zorgondernemer voor zowel de formele- als informele zorg maximaal bediend is."

Esther is sinds tien jaar bezig met de ontwikkeling van slimme softwareoplossingen voor de zorg- en welzijnsmarkt. "Niet zonder reden zijn we daar bij Novire mee gestart. We hoorden in de tijd daarvoor te vaak van gevestigde ICT leveranciers zinsnedes als ‘dat moet je toch niet willen’. Wat zoveel betekende als: ‘wij kunnen of willen dat (nu) niet maken’. De ICT mogelijkheden hebben zich heel hard ontwikkeld en er zijn veel meer mogelijkheden gekomen. We wilden vooral een punt maken: dat het wél kan. Dat punt is nu volledig gemaakt. Maar we hebben ons vanaf het begin af aan gerealiseerd dat er natuurlijk talloze ICT oplossingen in zorg een bijdrage leveren aan goede zorg. En dat dat goed is. Het ging ons er niet om om de concurrentie aan te gaan. Integendeel. Het ging er om iets toe te voegen dat er nog niet is. Dat was – en is vandaag nog steeds – een volledig ander uitgangspunt."

Ze vervolgt: "Ondernemerschap en innovatie houden de markt scherp. Dat geldt ook voor het nieuwe netwerken en samenwerken op basis van win-win-win. Wij van Novire denken dat hier nog veel kansen liggen. Ons instrumentarium is een compleet systeem dat vanuit een SAAS oplossing op vernieuwende wijze zicht geeft op de klant en greep geeft op de organisatie, zodat er ruimte is om te ondernemen. Het kan echter ook op onderdelen worden ingezet, gekoppeld aan ECD's als Caress. Bijvoorbeeld in de mogelijkheid om mantelzorg en vrijwilligers te matchen."

"De kracht van Novire ligt op het strategisch methodische terrein; de slimme wizards genereren rapportage mogelijkheden die flexibel inspelen op de vraag van de klant, diens netwerk, en de vraag van gemeenten en verzekeraars. De integrale dashboards zijn te integreren met andere systemen waardoor de mogelijkheden worden vergroot. Immers ons online instrumentarium aggregeert het klantproces altijd op 3 niveaus (klant/medewerker, afdeling en organisatie totaal)."

"De kunst is om elkaar te respecteren in de marktbijdrage, en de opdrachtgever maximaal te faciliteren in het klantproces. Dán kunnen de zorgprofessionals hun werk het beste verrichten omdat ze goed gefaciliteerd worden. We kunnen elkaars expertise en creativiteit – in gezond ondernemerschap – daarbij prima gebruiken. We hebben namelijk allemaal waarde toe te voegen in het belang van de burger die zorg en ondersteuning nodig heeft."

Aan ons de taak om te zorgen voor goede afstemming en samenwerking

Nieuwenhuizen onderstreept hiermee wat ook Giel Smidt in ZorgVisie aangeeft: diversiteit draagt bij aan de keuzemogelijkheid voor organisatie en voor burger. Aan ons – als leveranciers – de verantwoordelijkheid om dit zo op elkaar af te stemmen dat de diversiteit blijft bijdragen aan goede zorg. Nu en in de toekomst.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!