We hebben weer nieuwe functionaliteiten toegevoegd. En daar zijn we trots op ook! We kunnen vanaf nu de activiteiten zó ordenen dat ze als in een proces achter elkaar worden geplaatst en er dus een proces ontstaat. Procesmanagement dus! Qsuite is dan ook geen registratiesysteem, maar een procesondersteunend systeem, waarbij je automatisch de juiste dingen op het juiste moment registreert.

Procesmanagement en kwaliteitssysteem

Deze processen kunnen we op een later moment ook koppelen aan de procesbeschrijvingen (kwaliteitshandboek) in de Qsuite, zodat ook hier weer de samenhang geborgd is.

In het systeem kunnen alle soorten processen worden aangemaakt en worden gemonitord. Ze kunnen worden gekoppeld aan verschillende soorten klanten of verschillende rollen van medewerkers, die allen andere activiteiten in een andere volgorde moeten uitvoeren om een proces te doorlopen.

Procesmanagement

Door activiteiten zo aan elkaar te koppelen, kan de Qsuite ook een overzicht teruggeven van de status per dossier per processtap. Dit zogenaamde planbord helpt bij het overzicht houden over de processen van verschillende dossiers, klantgroepen, medewerkers of vrijwilligers.

Deze processen kunnen gaan over aanmelding van nieuwe klanten bijvoorbeeld. Binnen welke termijnen moeten welke stappen worden doorlopen? Wat zijn onze prestatie-indicatoren? Halen we de termijnen? Of is er nog verbetering mogelijk? Het sturen hierop wordt zo eenvoudig.

Uiteraard zijn er nog talloze voorbeelden mogelijk waar deze toepassing ondersteunend bij is: het bewaken van het proces rondom de contracten van medewerkers, het trainings- en opleidingsproces van vrijwilligers en medewerkers, het afhandelen van meldingen van gebreken aan de facilitaire dienst, het doorlopen van de noodzakelijke evaluatiestappen in de dossiers van de hulpvragers en de mantelzorgers enzovoorts.

Planbord

Op basis van deze processtappen ontstaat er een planbord.

Planbord

Op basis van de eigen ingegeven termijnen waarbinnen de ene stap op de andere moet volgen, kunnen organisaties binnenkort ook de eigen signaleringskleuren toevoegen. Meer hierover volgt binnenkort!

Meerdere dossierdata

We hebben nog wat zaken toegevoegd in de afgelopen tijd. Eén daarvan is de mogelijkheid om meerdere dossierdata toe te voegen aan een dossier van een klant en een medewerker.

Tot deze maand kenden we in de dossiers van de klanten en de medewerkers twee data: een start- en een einddatum van het dossier. Bij de klanten was dat de start en het einde van een zorgperiode en bij de medewerker de start en het einde van een contract. Deze data zijn er nog steeds, maar nu zijn er twee nieuwe data aan toegevoegd: de startdatum van het dossier en de einddatum van het dossier. Hierdoor wordt het mogelijk om onderscheid te maken in bijvoorbeeld een aanmeldingsfase en een fase waarin de zorg of dienstverlening ook echt daadwerkelijk gestart wordt.

Gecombineerd met deze nieuwe functie hebben we het mogelijk gemaakt om dossiers van klanten (en zo meteen ook van medewerkers) op een meer uniforme manier op meerdere plaatsen in de Qsuite aan te maken. We hebben daar een speciale pop-up voor ontwikkeld die we ook vaker kunnen hergebruiken waardoor onze ontwikkelsnelheid nog verder zal toenemen.

Dossierdata

Wijken en buurten

Een ander nieuw item dat we kunnen inzetten zijn ‘wijken’. In het wijkgerichte werken van deze tijd is het steeds meer wenselijk om op wijk- (en buurt-)niveau te kunnen plannen, maar ook resultaten en uitkomsten te kunnen bekijken. Daarom kunnen ze vanaf heden worden toegevoegd. In een algemene stamtabel maakt u ze zelf aan, om ze vervolgens aan de dossiers van de klanten en de medewerkers te kunnen toevoegen. Wilt u daarvan gebruik maken? Neemt u dan contact met ons op.

Wijken

Meer weten? Neem contact op met Novire.