Tijdens de demo in mei en de gesprekken daarna, hebben we veel informatie over de organisaties ontvangen. Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan om een procesontwerp te maken. Deze is nu gereed.

Stichting MEE

MEE Drenthe en MEE Groningen werken ieder samen met gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in Drenthe om er voor te zorgen dat kwetsbare burgers mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.

De organisaties gebruiken nu de applicatie MEE@Work, maar willen deze applicatie graag vervangen. Novire is als één van de partijen uitgenodigd om een demo te geven en nu ook om een offerte uit te brengen.

Vanuit de inhoud

We vinden het geweldig om een offerte op te maken, maar we doen dat graag vanuit de inhoud. Met alle informatie die we hebben gekregen, kunnen we namelijk het huidige en vooral ook gewenste proces van de organisatie in beeld brengen. Dat proces is dan meteen het ontwerp voor de inrichting van de Qsuite voor deze organisaties.

Een klomp klei

De Qsuite is als het ware een klomp klei die we met elkaar tijdens een inrichtingstraject op maat maken. Heel veel kunnen we al met de bestaande functionaliteiten. Hier en daar moet er echter wellicht nog wat ‘klei’ bijgebouwd worden.

Op basis van het procesontwerp maken we dus een ontwerp voor de inrichting en kunnen we in detail vaststellen wat er nog aan functionaliteiten nodig is.

SCRUMmen

Dit ‘bijbouwen’ is dan onderdeel van de offerte. Via de SCRUM methode plannen we deze onderdelen weg en we betrekken de opdrachtgever bij het exact vaststellen van de gewenste inhoud van de functionaliteiten. Zo krijgen we maatwerk binnen een generieke oplossing.

Verwachtingen managen

Het procesontwerp helpt ook goed om de verwachtingen goed te managen. Op basis van het ontwerp kunnen we goed afstemmen of dit inderdaad de beoogde werking van de Qsuite is of dat er nog zaken anders moeten. We hebben nog alle ruimte om aan de knoppen te draaien.

De beide organisaties bekijken nu dit ontwerp. Indien dit aansluit op de verwachtingen, kunnen we een passende aanbieding opmaken.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.