Het volgende procesontwerp is ook al gereed. Dit keer voor een hele andere tak van sport: voor Van der Spek Uitvaart.

Van der Spek uitvaart is een familiebedrijf dat al vijf generaties lang uitvaarten verzorgt in Rotterdam en in de gehele provincie Zuid-Holland.

Na onze kennismaking in maart zijn we verder met elkaar in gesprek gegaan. Na een eerste oriëntatie en een presentatie voor het MT hebben we de werkprocessen en de huidige systemen nader onderzocht.

Procesanalyse

Vanuit alle werkprocessen en huidige systemen hebben we een procesweergave gemaakt van de huidige situatie én we hebben een ontwerp gemaakt voor de mogelijke toekomstige situatie.

Waar er nu verschillende systemen voor de verschillende procesonderdelen worden gebruikt, is er veel winst te halen wanneer je vanuit één applicatie de planning van de uitvaartdossiers vorm geeft.

Functionele uitwerking

Nu het procesmodel gereed was, konden we aan de slag met de functionele omschrijving van de beoogde werking van de Qsuite voor deze organisatie. Dit ontwerp voor de inrichting ligt momenteel ter bespreking bij Van der Spek. Als Novire werken we ondertussen aan een passende aanbieding.

De volgende stap is om dit ontwerp nog eenmaal met het MT door te spreken. We kijken uit naar een vervolg van deze samenwerking.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.