Stichting DISTINTO heeft een succesvolle proefaudit voor het Improvement Model achter de rug. Eind juni was het zover. In de proefaudit kon de gehele werkwijze rondom het Improvement Model – als nieuw landelijk keurmerk – worden beproefd. Dit in aanloop naar de formele certificatie in augustus. Bij deze certificatie zal de Raad voor Accreditatie aanwezig zijn.

Het Improvement Model

Het Improvement Model is een denkmodel. Het biedt houvast om consequent vanuit de opdracht van de Burger en vanuit de opdracht van de Maatschappij de zorgorganisatie op te bouwen. Deze beiden bieden namelijk stevige houvast in de transitie die nu gaande is in de zorg.

Het Improvement Model is daarnaast meer dan alleen een denkmodel. Het is door stichting Beheer Improvement Model (BIM) onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebracht (pdf). De validiteit van het denkmodel is hierdoor aangetoond. Het is daarmee één van de twee geaccrediteerde keurmerken voor de zorg op basis van productcertificering.

Productcertificatie

Productcertificatie wil zeggen dat het gaat om de uitkomsten van de zorg. Alleen wanneer de uitkomsten echt goed zijn, kan er gecertificeerd worden. Deze vorm van productcertificatie staat tegenover ‘systeemcertificatie’. Daar wordt gekeken of je een goed kwaliteitsmanagementsysteem hebt. Met een goed systeem verwachten we dat de uitkomsten van de zorg ook goed zijn. Maar we weten dat niet zeker. Met productcertificatie behaal je alleen een certificaat als de uitkomsten goed zijn.

Uitkomsten in kleuren en scores

Het Improvement Model duidt de uitkomsten in scores en kleuren. Van rood naar oranje naar groen. Bij een minimale score van 50% kan er gecertificeerd worden.

Het auditproces

Bij het Improvement Model werkt de organisatie zelf naar certificering toe. Door het vullen van wizards op klant-, medewerker- en organisatieniveau ontstaat er referentiekader. Je weet zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien. Het Improvement Model bevat alle wet- en regelgeving, dus dat is een geruststellende gedacht: geen verrassingen meer.

Door het vullen van de wizards loopt gaandeweg de score in het Improvement Dashboard op.

Improvement Dashboard

Wanneer de score meer dan 50% is, dan kan er gecertificeerd worden. De certificering vindt plaats door Certificerende Instellingen. Organisaties die onafhankelijk en objectief toetsingen uitvoeren. De auditoren van deze CI’s zijn opgeleid in het Improvement Model en persoonlijk gecertificeerd. TUV Nederland QA BV voert deze certificering uit.

De auditor toetst aan de hand van een gestructureerde werkwijze of de invulling van het dashboard klopt. Iedereen kan wel 100% invullen, maar klopt het ook? Daar heeft de auditor een valide werkwijze voor. Op de thema’s juridische ordening, bedrijfsvoering, kwaliteit, veiligheid en maatschappelijke meerwaarde voert de auditor gestructureerd onderzoek uit.

Maatschappelijke situatie erg bepalend

De proefaudit bij DISTINTO liet prachtig zien dat het Improvement Model werkt. Eén belangrijke pijler van het Improvement Model is namelijk de ‘maatschappelijke context’. Deze maatschappij is bij zorginstellingen erg in beweging. Vooral ook in de Jeugdzorg, het werkveld van DISTINTO.

De overheveling naar de gemeenten zorgt voor erg veel onduidelijkheid, onzekerheid en onrust. Dit heeft effecten op de bedrijfsvoering van organisaties. Dat was ook bij DISTINTO zichtbaar. Is dit wel eerlijk? Als organisatie werk je heel hard en door zaken waar je niets aan kan doen, wordt de score beïnvloed.

De visie van het Improvement Model is dat het de realiteit moet laten zien. We hebben niets meer aan vandaag een certificaat halen en morgen failliet gaan. Vandaag een certificaat halen en morgen de deuren moeten sluiten op last van de Inspectie. Als organisatie ben je onderdeel van de maatschappij, van de omgeving, en dat heeft effect op jouw uitkomsten en resultaten. Het Improvement Model is immers een productcertificatie.

En zo had deze ontwikkeling ook effect op DISTINTO.

Prachtig!

Prachtig, want het model laat zien dat ‘het is zoals het is’. Zo is het bedoeld. En het laat zien waar de verbeteringen te behalen zijn. DISTINTO heeft haar reflectie geschreven op de uitkomsten en gebruikt deze weken om alles gereed te maken voor de definitieve audit in augustus. De audit heeft veel inzichten opgeleverd over de bedrijfsvoering, de stand van zaken, de risico’s en ook de mogelijkheden. Prachtige winst!

Novire kijkt daarnaar uit!