Vorige week zijn stichting Omega en Novire samen gestart met het project ouderparticipatie. Stichting Omega ondersteunt al een aantal jaar het methodische proces van haar cliënten door middel van het kwaliteitssysteem en de klantdossiers in de Qsuite. Met de start van het project zullen ook de ouders een eigen account op de applicatie krijgen. Zo kunnen ouders en medewerkers nog beter de gegevens rondom de zorg van het kind delen.

omega-logo.jpg

Stichting Omega

Omega is een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke én motorische beperking. Daarnaast hebben zij nog andere belemmeringen. Het zijn ‘kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen’. Het dagcentrum gelooft dat deze bijzondere doelgroep mogelijkheden hebben. Omega stimuleert daarom de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Voor Omega is het belangrijk dat ze meedoen!

Deze video geeft een prachtig inkijkje in wat Omega doet:

Betrokkenheid van de ouders

Omega is in 1976 opgericht door ouders die zochten naar adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind. Vandaag de dag zijn ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers, omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook. De betrokkenheid van de ouders – en het verdere netwerk rondom het kind of de volwassene – is altijd heel nauw geweest. Het was dus een logische stap om ook de betrokkenheid van de ouders in de Qsuite te laten gaan zien.

Op dit moment is het methodisch inhoudelijke proces volledig gefaciliteerd binnen de Qsuite. De communicatie tussen stichting Omega en de ouders verloopt echter nog buiten de Qsuite om, via de mail of communicatieschriftjes. De wens is om juist deze communicatie in eerste instantie via de app te laten verlopen. Beide onderdelen hebben ook raakvlakken. Communicatie, welke relevant is voor het methodisch proces, moet aan het methodisch dossier kunnen worden toegevoegd. Andersom geldt ook: belangrijke informatie in het methodisch proces moet met een druk op de knop met de ouders (en eventueel anderen) kunnen worden gedeeld.

Innovatieproject

Om deze wens te vervullen is er een speciaal innovatieproject in het leven geroepen, In een werkgroep, waar uiteraard ook de ouders in vertegenwoordigd zijn, hebben we vorige week met elkaar verkend wat de Qsuite voor ouders zou moeten doen. Ouders krijgen dan ook toegang tot de mobiele app. Een eerste ontwerp is inmiddels uitgeschreven en ter goedkeuring aan de werkgroep voorgelegd. In een volgende fase gaat een vormgever verder met het grafisch uitwerken van het ontwerp. In de zomerperiode zal de applicatie verder uitgebreid en ingericht worden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.