Eén dezer dagen verschijnt de nieuwe innovatiespecial van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Novire is geïnterviewd om zo een bijdrage aan deze publicatie te leveren. Binnenkort wordt de innovatiespecial verspreid onder alle zorgorganisaties. De innovatie van Novire is als volgt in deze special verwoord:

"In de tien jaar van haar bestaan ontwikkelde Novire een totaaloplossing voor zorginstellingen die transformeren van een bureaucratische naar een ondernemende organisatie. Bestuurders in de zorg staan anno 2015 voor nieuwe vragen. Wie is mijn klant? Wat is onze meerwaarde? Hoe ziet ons verdienmodel eruit? Esther Nieuwenhuizen legt uit hoe Novire zorgondernemers houvast biedt."

Improvement Model

"Wat we oorspronkelijk hebben bedoeld, en waar we tien jaar later ook zijn, is het fundament van de zorg zo beïnvloeden dat er consistent vanuit de klant gewerkt wordt." zegt Esther Nieuwenhuizen. Samen met compagnon Evelien Verkade stelde Nieuwenhuizen zich destijds de vraag wat ze konden doen om een omslag van aanbodgericht naar klantgericht werken mogelijk te maken. Dat resulteerde in het zogeheten Improvement Model, dat in 2013 door de Raad van Accreditatie werd geaccepteerd.

Het model omvat diverse hulpmiddelen, zoals draaiboeken, toolkits en een webbased tool. Het is een strategisch besturingsinstrument dat helpt om de koers te bepalen en vast te houden. Met allerlei onderdelen. Van indiceren voor de wijkverpleging, het meten van zelfstandigheid, tot het plannen, registreren en declareren. Maar ook een kwaliteitssysteem en de mogelijkheid om uitkomsten te rapporteren naar stakeholders en financiers.

"Met onze tools kunnen professionals in de zorg op microniveau samen met de klant bepalen waar de behoefte ligt. Waar staat de klant en hoe wil hij leven ondanks zijn beperking? Waar maakt hij qua sociale zekerheid aanspraak op, welke vragen liggen er qua woonomgeving en hulpmiddelen? Is er mantelzorg? Welke bekostiging is geregeld? Dat moet je eerst inventariseren. Daarna kun je een passend aanbod realiseren. Maar wij zagen vaak dat er allerlei zaken werden geleverd vanuit het aanboddenken," aldus Nieuwenhuizen.

Combinatie van oplossingen op micro- en macroniveau

Waar zorginstellingen gewend zijn op mesoniveau te opereren, vraagt de actualiteit om een combinatie van oplossingen op microniveau (de klant) en macroniveau (overheid, wetten en regelgeving). "Er is heel gerichte tooling nodig om dat te realiseren. Ons Improvement Model benadert de klant als zelfstandig burger. Waar mensen vroeger hun zelfstandigheid kwijtraakten, zich uitgeschakeld voelden en zichzelf als kostenpost zagen, behouden ze nu de zeggenschap over hun inkomsten en over de zorg die ze inkopen."

"Ik zie in het werkveld dat de verschuivingen goed zijn. Mensen krijgen weer meer in de melk te brokkelen en ze worden in hun eigen woning toch anders bejegend dan in een intramurale setting." Novire begon aanvankelijk met een aantal kleine pioniers, maar werkt inmiddels steeds meer met grote en middelgrote ondernemingen. Volgens Nieuwenhuizen neemt de bereidheid toe om echt anders te gaan werken. "Als je met ons instrumentarium in zee gaat, kun je er zeker van zijn dat je organisatie gaat kantelen."

Meer weten? Neem contact op met Novire »