Stichting BIM heeft aan een nieuwe publicatie gewerkt. Gratis te bestellen op de website van stichting BIM. De folder is bedoeld voor zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en toezichthouders en beschrijft het Improvement Model als uniform referentiekader.

Veel verschillende regels en eisen, maar het gaat om de klant

Verzekeraars en gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Zij bewaken de toegang en zien toe op de uitvoer. Maar op basis waarvan maken zij afspraken met zorgaanbieders? Door de veelheid aan verzekeraars en gemeenten, inclusief diverse mogelijke interpretaties en invullingen van de eisen, verliest men eenvoudig het perspectief van de klant uit het oog. Terwijl het juist om de zorg voor die klant draait. Dit is waar het Improvement Model uitkomst biedt.

Improvement Model als onafhankelijk initiatief

Het Improvement Model is een onafhankelijk initiatief ontstaan vanuit het werkveld. Het model heeft zich in de praktijk bewezen en is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als een onderscheidend landelijk kwaliteitskeurmerk. Altijd vanuit de klant en altijd de wet- en regelgeving logisch verbindend Het Improvement Model redeneert consequent vanuit de klant. Het verbindt alle relevante wet- en regelgeving en integreert deze op een logische manier in het klantproces.

En dan naar maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl

Opgebouwd vanuit de klant en de regelgeving, richt het model zich vervolgens op ‘maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl’. Wat zijn de opbrengsten van de zorg voor burger en maatschappij? Dat maakt het model duidelijk zichtbaar. Het biedt een basis voor structurele terugkoppeling en rapportage aan de financier en stakeholders. Zodat er een uniform kader is maar met alle ruimte en vrijheid voor de invulling.

Het geeft gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders duidelijk richting en biedt tegelijkertijd volledige vrijheid op het punt van de invulling.

Met het Improvement Model als neutraal macrokader wordt er overal op dezelfde (hoofd)punten geëvalueerd en getoetst. Waarbij het vertrekpunt altijd het perspectief van de klant is. Dit biedt een stuk zekerheid en veiligheid voor burger en maatschappij. Vanwege de nadruk binnen het model op een goed product, een gezonde businesscase en maatschappelijke meerwaarde, leidt dit niet alleen tot zorg van hoge kwaliteit, maar ook tot (financieel) gezonde organisaties.

Bestel de gratis publicatie op de website van Stichting BIM.