Opnieuw zijn er nieuwe onderdelen in de Qsuite gereedgekomen. Deze keer hebben we een nieuwe release kunnen uitbrengen met functionaliteiten die op verzoek van Yarden zijn ontwikkeld.

Yarden en Novire werken al geruime tijd samen aan de ontwikkeling en inzet van een tool voor Zorg en Vervoer. Centraal worden de ritten en de activiteiten gepland. Dat is een zeer straks proces dat foutloos moet verlopen, want er is in het uitvaartproces sprake van een heel kort-cyclisch traject en er is geen tweede kans.

Gedurende de uitrol van de Qsuite in een eerdere fase bleek dat het de wens was van de planners om nog meer ondersteund te worden in hun planningsproces.

Dossiers Qsuite

Na een intensieve brainstormsessie hebben we de mogelijkheden van deze wensen in de Qsuite verder uitgewerkt in een ontwerp. Een mooie beschrijving van hoe de tool zou werken, was dus het resultaat. Op basis hiervan konden we heel snel in beeld brengen welke functionaliteiten nog bijgebouwd zouden moeten worden in de Qsuite om het ontwerp ook in de praktijk voor elkaar te krijgen.

We zijn daarop hard met elkaar aan de slag gegaan. Met als resultaat nu dat de functionaliteiten gebouwd, getest en opgeleverd zijn. De functionaliteiten zijn integraal onderdeel geworden van de SaaS Qsuite.

Yarden is flink aan de slag om alle betrokkenen in het planningsteam op te leiden. De laatste stap is nu nog om de medewerkers ‘in het veld’ van de app te voorzien, zodat zij online steeds inzage hebben in de planning en ook via het systeem direct kunnen communiceren.

Een mooie mijlpaal is in ieder geval weer bereikt!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.