Al geruime tijd werkt stichting Perspektief te Delft met het – op de Qsuite gebaseerde en in co-productie ontwikkelde – kernformulier. Het kernformulier wordt ingezet binnen de ambulante zorg in de vorm van ‘begeleid zelfstandig wonen’, de maatschappelijke opvang en het ‘begeleid wonen’. Nu is ook de volgende stap daar: de teams van de Vrouwenopvang, Gezinsopvang en het Ambulant Team Huiselijk Geweld gaan er mee aan de slag!

PerspeKtief Delft

Gedegen voorbereiding

Deze vormen van zorg vroegen om een gedegen voorbereiding door PerspeKtief. Er is nauwgezet onderzoek gedaan naar de klantprofielen van de klanten die zorg in bijvoorbeeld de Vrouwenopvang ontvangen. Het gaat om veiligheid, maar om meer dan dat. Daar waar een aantal jaren geleden de vrouwenopvang vooral ging om het afschermen van de vrouw en kinderen van de vader, is de visie nu veel meer dat er coöperatief naar nieuwe omgangsvormen moet worden gezocht. Dat is mooi. Dat is kloppend. Immers, een vader en moeder zijn altijd met hun kinderen verbonden. En andersom. Hoeveel pijn en leed er ook is.

Het systeemdossier: iedereen de aandacht die hij of zij verdient!

Deze visie heeft onder andere geleid tot het systeemdossier. Een dossier waarin niet alleen de moeder, of de ‘dossierhouder’, een dossier heeft. Maar de kinderen ook. Of de partner. Waarbij de afzonderlijke dossiers aan elkaar gekoppeld zijn en samen één geheel vormen. Een belangrijk onderdeel van de dossiers van de volwassenen is het uitvoeren van de zelfstandigheids- en participatiemetingen. Bij de kinderen kan in hun eigen dossier de ontwikkeling worden gemeten. Hiervoor worden de KIPPPI-vragenlijsten uitgevraagd en de resultaten verwerkt. Zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient, en er toch één totaaloverzicht is.

Een nieuwe stap: Krachtwerk, Veerkracht en Signs of Safety

De methodieken die bij deze vormen van zorg worden toegepast zijn ook helemaal geïntegreerd in het kernformulier, dat gebaseerd is op de Qsuite van Novire. Krachtwerk voor volwassenen en Veerkracht voor kinderen gaan uit wat een gezin aan sterke punten heeft. Zodat dat uitgebouwd kan worden. En er vanuit het vertrouwen kan worden gewerkt aan een betere toekomst. Signs of Safety is een mooie methode waarbij het totale netwerk rondom een gezin wordt betrokken. In een netwerkbijeenkomst deelt iedereen zorgen en maakt men afspraken met elkaar hoe het gezin te ondersteunen. Alle methodieken maken onderdeel uit van het kernformulier.

Training en start op 2 juni aanstaande!

Er is inmiddels een succesvolle testsessie geweest met twee collega’s uit de teams. Alle punten die daaruit voortkwamen, zijn inmiddels verwerkt. Nu zullen op 2 juni alle collega’s worden getraind en zal er vanaf die datum ook door deze teams met het kernformulier gewerkt gaan worden.