Soms kan het handig zijn om – wanneer je rapporteert in een klantdossier – ook een aantal aandachtspunten te zien. Belangrijke punten, die horen bij deze actie uit het zorg- of begeleidingsplan, die je niet moet vergeten wanneer je rapporteert. Vanaf nu kan de Qsuite je daar ook bij ondersteunen. Vanaf vandaag toont de Qsuite, wanneer jij dat wilt, rapportagepunten bij het rapporteren in het klantdossier.

Vanuit het plan

Deze rapportagepunten komen uit je plan. Je legt deze vast in het zorg- of begeleidingsplan bij een bepaalde actie. Wanneer je bijvoorbeeld als wijkverpleegkundige een zorgplan opstelt en jouw collega’s voeren deze uit in de wijk, dan kun je bij de acties aandachtspunten meegeven. In het scherm waarin je acties vastlegt, kun je in het eerste toelichtingsveld jouw aandachtspunten kwijt die de medewerker ziet bij de planning. Opent jouw collega de planning, dan ziet hij of zij niet alleen de actie, maar ook jouw toelichting uit het eerste vak.

Hoe leg ik de rapportagepunten het vast in het plan?

Gaan je collega's vervolgens – ook vanuit de planning – rapporteren en registreren, dan hebben ze niet alleen het eerste tekstvak met de aandachtspunten voor de uitvoering in beeld, maar ook het tweede tekstvak, waarin je – desgewenst – de rapportagepunten hebt vermeld.

Rapporteren Qsuite

Wat voegt het toe?

Rapportagepunten kunnen de kwaliteit van je rapportages vergroten. Doordat je vooraf in je plan al scherp voor ogen hebt, waarop je de doelen en acties straks wilt evalueren, kun je ook al vooraf heel gericht aangeven welke informatie je uit de rapportages wilt halen wanneer je straks evalueert. Je kunt dus je collega’s al ondersteunen in het ‘waar moet ik op letten’ bij de uitvoering van de zorg. De eerst verantwoordelijke, of wijkverpleegkundige, die het plan opstelt, heeft zo een heel grote invloed in de wijze waarop het plan door collega’s wordt uitgevoerd en welke informatie er uit het zorgproces door de collega’s weer wordt vastgelegd in de rapportages. Daardoor kun je doelgerichter werken en doelgerichter rapporteren.

Wat zie ik dan bij de rapportage?

Wanneer je in je rapportagescherm één of meerdere leefgebieden kiest, daarna één of meerdere doelen en daarna één actie, dan verschijnen de rapportagepunten in je scherm (nu blauw gearceerd):

Rapporteren Qsuite

Let erop dat je één actie selecteert. Je kunt ook op meerdere acties rapporteren, maar dan wordt de toelichting niet weergegeven, want de rapportagepunten gaan over één specifieke actie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het rapporteren op doelen? Kijk dan hier voor meer uitleg.

Instructie Qsuite | Hoe kan ik rapporteren op doelen? from Evelien Verkade

Meer informatie? Neem contact op met Novire!