Novire groeit! De software van Novire raakt steeds meer bekend en wordt ook zeer goed ontvangen. Voor de software is nu een definitieve releasestructuur vastgesteld.

Geregeld mogen we een nieuwe samenwerking aankondigen. En daar zijn we trots op! Hoe meer organisaties deelnemen, hoe groter het kennisnetwerk en hoe krachtiger ons geluid wordt. Het geluid dat kennis leidend kan zijn en de software volgend.

De software volgt de kennis, maar is tegelijkertijd ook de belangrijkste drager van deze kennis. In de software pas je de kennis immers meteen toe. Werk je met de software en met de leeromgeving, dan werk je met het gedachtegoed van Novire.

Een prachtig instrument! Dit instrument heeft een stevige borging nodig.

Kneden als klei

Nu het netwerk groter wordt, het aantal organisaties toeneemt, neemt ook de diversiteit en de wensen toe. De expertise van Novire ligt juist in het feit om van de ‘standaard SaaS-software’ een prachtige maatwerkoplossing te maken. We kneden een ‘homp klei’ toe naar de unieke processen en wensen van de organisatie. Zoveel organisaties, zoveel toepassingen. Als Novire zijn we hierin uniek: we zijn in staat om een uniforme SaaS als maatwerk in te zetten.

Kneden als klei

We hebben dan ‘best of both’: we hebben de voordelen van de uniforme SaaS waarmee een organisatie ontzorgd is. Als Novire regelen we alles en met alleen een internetverbinding kan je er al gebruik van maken. Doordat veel organisaties gebruik maken van deze SaaS kan de prijs laag blijven.

Daarnaast is er toch ruime mogelijkheid om ‘maatwerk’ in te zetten en zo een hele eigen en unieke toepassing van de software in te zetten.

Duurzaam kennis delen

Dat doen we niet alleen eenmalig bij de inrichting, maar continu. Eisen van buitenaf veranderen, wensen in de organisatie veranderen. De software moet daar blijvend op aansluiten. Door met elkaar duurzaam kennis te delen, zorgen we ervoor dat de software blijvend een antwoord heeft op de uitdagingen in deze tijd en in de toekomst

Gestandaardiseerde releasecyclus

Via een gestandaardiseerde releasecyclus werken we steeds aan deze verbetering. Aan de toekomstbestendigheid. In dit document is uitgewerkt hoe dat bij Novire in zijn werk gaat.

Releasemanagement from Evelien Verkade

Roadmap en releasecyclus

Onze roadmap van de SaaS ontwikkeling is zichtbaar op onze website. In een zestal releases per jaar brengen we nieuwe functionaliteiten uit. Deze nieuwe functies in de software volgen echter de releases van de kennis. Bij elkaar vormen ze voor Novire de leidraad voor de publicaties van nieuwe kennis en systemen: het is onze jaarcyclus.

Qsuite releasecyclus

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.