Voor veel organisaties in de zorg zijn het intensieve tijden. De wetten zijn in 2015 veranderd en dat brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee.

De tarieven staan onder druk en er is meer administratie uit te voeren. De kwaliteitseisen worden steeds verder aangescherpt, omdat de complexiteit van de zorg toeneemt. Bovendien wordt er steeds meer verwacht van zorgorganisaties dat zij inzage geven in hun verhouding van prijs en kwaliteit. De Inspectie heeft haar toezicht geïntensiveerd en onlangs ook de lijst gepubliceerd van organisaties die onder extra toezicht hebben gestaan of nog steeds staan.

Van binnenuit veranderen

Al deze zaken bij elkaar zorgen ervoor dat ‘pleisters plakken’ niet meer mogelijk is. Een nieuwe koers ‘van binnenuit’ zorgt voor de mindset die hoort bij deze tijd. De mindset van medewerkers die weer teruggebracht kan worden naar de cliënt, naar de burger. Dan gaat het niet meer om ‘administratieve lasten’, maar gewoon om methodisch werken in deze nieuwe tijd.

Wanneer een organisatie daarbij ook meteen op de juiste manier in de IC wordt gefaciliteerd, dan kunnen gegevens uit de uitkomsten van de zorg worden verzameld. Met die uitkomsten kunnen vervolgens toezichthouders en financiers worden verrast. Een nieuw elan voor een nieuwe tijd!

Kwaliteit presenteren anno 2016

Het gaat dus om de toepassing van het methodisch proces binnen de hele context: hoe is de bejegening richting de klant, wordt er juist omgegaan met vrijheidsbeperking en onbegrepen gedrag, wordt medicatie op correcte wijze toegepast en is de deskundigheid van medewerkers voldoende geborgd?

Voor veel organisaties is het een stevige uitdaging om dit te realiseren. Nogmaals, de verandering moet van binnenuit komen. Het gaat namelijk ook om de attitude en mindset van medewerkers. En het gaat om een verandering in een kort tijdsbestek. De veranderingen in de sector gaan hard.

Dat is precies de reden dat we als Novire de passende oplossing aanbieden.

Op korte termijn voor en met u aan de slag

Novire is in staat om binnen een kort tijdsbestek een verandering teweeg te brengen op het niveau van de klant en de medewerker. Dat doen we uiterst pragmatisch met behulp van een online leer- en werkomgeving. De opzet is valide en navolgbaar dankzij de accreditatie van het onderliggende kennis- en kwaliteitsmodel; het landelijke erkende Improvement Model.

Een aanpak die aansluit bij de hervormingen in de zorg

Onze werkwijze, inclusief gedachtegoed, sluit naadloos aan bij de hervormingen in de zorg en gooit hoge ogen bij de inspectie, verzekeraars en gemeenten.

De leer- en werkomgeving wordt sinds 2015 ook toegepast bij het ROC Zorg en Welzijn en is bovendien bij diverse zorgorganisaties succesvol in gebruik. Ook wordt Novire ingeschakeld bij organisaties die op de lijst van Van Rijn staan: zie persbericht.

Aanvullen en verbinden

Met Novire heeft de zorgorganisatie zowel op strategisch als operationeel niveau de juiste kennispartner. Wij kunnen op korte termijn met en voor de organisatie aan de slag, met behulp van een gestandaardiseerde aanpak. De focus ligt daarbij op directe aanvulling en implementatie. Dat betekent dat we ontbrekende methodische onderdelen verbinden met hetgeen u al in huis heeft.

Ons instrumentarium, de Qsuite, is vervolgens ook te koppelen aan uw systemen (o.a. ECD). We brengen verbinding en samenhang van het laagste niveau tot het hoogste. Van de individuele klant tot de totale organisatieverantwoording en desgewenst op termijn onafhankelijke certificering.

Lees hier het complete bericht, inclusief tijdlijn en kosten.

Nb. Onze oplossing hebben we in de afgelopen week per mail en brief verzonden naar de organisaties op de ‘lijst van Van Rijn’. We zijn namelijk bijzonder overtuigd van het positieve effect van ons gedachtegoed en bijbehorende aanpak, waarmee in zeer korte tijd al resultaat behaald kan worden. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan om ons verhaal te toetsen.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.