In de nieuwe editie van Topix 2017 van Advante is er ruimschoots aandacht voor de samenwerking tussen Advante en Novire. En dat willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Advante

Advante

Advante is een adviesbureau voor organisatie, management en opleiding. Organisaties zo inrichten dat klanten hun ambitie realiseren. Dat is de missie van Advante. Organisaties helpen zichzelf verder te ontwikkelen door te inspireren en te ondersteunen, op zoek naar essenties, mensen laten samenwerken en in beweging krijgen. Daar staat Advante voor. Juist om die reden hebben Advante en Novire elkaar getroffen en zijn we de samenwerking gestart.

In de nieuwe editie van Topix staat het als volgt verwoord: ‘Zorgondernemers opgelet: organisatieadviesbureau Advante gaat een samenwerking aan met Novire, hét kenniscentrum voor de zorgsector. Beide partijen willen zorgondernemers graag faciliteren in het bieden van klantgerichte zorg.’

Novire Advante

Novire heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van het Improvement Model. Door middel van het Improvement Model zijn zorgondernemers in staat hun organisatie te transformeren van een systeemgerichte naar een klantgerichte werkwijze. Dit resulteert in:

  • Een zorgproces dat is ingericht op de behoeften van de klant, waarbij regie en het zelfsturend vermogen voorop staan.
  • Een organisatie waarbij de inzet van medewerkers, middelen en financiën via het Improvement Model zijn afgestemd op de vraag van de klant.

Kortom, er wordt altijd toegevoegde waarde geleverd op basis van de klant in plaats van het standaard aanbod.

Realtime inzicht

Herkent u het als zorgondernemers het alom bekende probleem dat uw huidige systemen u nauwelijks inzicht bieden in de opgeleverde resultaten en er weinig mogelijkheden zijn tot bijsturen? Juist daarin kan het Improvement Model als kwaliteitssysteem het verschil maken. Het model geeft realtime inzicht in waar u staat. Zo bent u altijd in staat snel in te grijpen.

Zorgproces herinrichten

Advante gaat als implementatiepartner van het Improvement Model aan de slag. Samen met zorgorganisaties gaat ze, met de pragmatische aanpak die Advante kenmerkt, aan de slag met het ‘omdenken’ en ‘slimmer organiseren’ van zorgprocessen. In hoeverre is uw organisatie al helemaal ingericht vanuit de klant?

Uiteraard komen hier ook de randvoorwaarden aan bod. Dit levert enorme voordelen op. Niet alleen op financieel gebied door een efficiënte en effectieve inzet, maar ook bij uw medewerkers, omdat zij iedere dag toegevoegde waarde bieden voor de klant. Er is sprake van een duidelijke maatschappelijke legitimatie.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.