De media staan er de laatste tijd bol van: de lijst van Van Rijn. De 150 slecht presterende verpleeghuizen die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder de loep zijn genomen. De pijn van de sector komt bloot te liggen, met alle reacties van dien.

Een kleine greep uit de reacties:

‘De lijst had niet gepubliceerd moeten worden, want het bevat verouderde informatie.’

‘Naming en shaming voegt niets toe: laten we naar de goede voorbeelden kijken.’

‘Het is niet eerlijk voor de verpleegkundigen en verzorgenden die iedere dag heel erg hard hun best doen.’

‘We kunnen de pijn van het ouder worden niet tegengaan: dementie is niet leuk en we moeten het beeld van een verpleeghuis niet romantiseren’.

‘Doordat er teveel geregistreerd moet worden, kunnen de verzorgenden en verpleegkundigen de handen niet aan het bed hebben. Iedere bevinding leidt weer tot meer registratie’.

Per reactie zouden we een betoog kunnen schrijven, maar de kern is dat het probleem in de sector zo groot is, dat het niet met één lijst op te lossen is. Er is een volledig nieuw concept nodig, waarbij niet de ‘zieke patiënt’ het uitgangspunt is, maar de burger (of diens vertegenwoordiger) de regie voert over het eigen leven. Niet het systeem is uitgangspunt, maar de mens. Niet de organisatie is leidend, maar de klant. Het product volgt de wens van de klant in plaats van andersom.

Scheiden van wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg levert hierin het goede vertrekpunt. Wanneer wonen en zorg uit elkaar gerafeld worden, ontstaat er een veel beter te definiëren product. We bieden namelijk niet langer ‘verpleeghuiszorg’, maar wonen (huur), zorg en service. Niet langer passen we dan de ‘one size fits all’ benadering toe, maar we hebben te leveren wat de klant wenst. Een fundamenteel verschil.

Draaiboek wonen van zorg onderscheiden

Al in 2012 bogen we ons als Novire over de uitdagingen van het scheiden van wonen en zorg. Samen met het College van Deskundigen ontwikkelden we in stichting BIM een draaiboek. We veronderstelden destijds dat organisaties zelf het bijbehorende rekenwerk zouden uitvoeren om de transitie succesvol te laten verlopen.

De samenwerking met APE: een rekenmodel

Medio 2015 stelden we vast dat dergelijke rekenmodellen er nog helemaal niet zijn. Er zijn wel rekenmodellen, maar deze gaan allemaal uit van het ‘oude aanbod’. Terwijl het werkveld nu juist een klantgerichte opbouw nodig heeft.

Novire en APE troffen elkaar en besloten samen op te trekken om voor de markt een klantgericht kostprijsmodel te ontwikkelen.

APE is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. APE onderzoekt effecten van beleid op landelijk- en organisatieniveau. Hiervoor maken zij gebruik van geavanceerde econometrische modellen en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Een uitstekende partner om gezamenlijk een product te ontwikkelen waarbij organisaties wel in staat gesteld worden om een fundamenteel nieuw concept toe te passen.

Met de ontwikkelinstellingen aan de slag dit najaar

Sinds eind 2015 zijn we al aan de slag om dit product te ontwikkelen. Kevin van Huet Lindeman heeft zich voor zijn afstudeeronderzoek bedrijfskunde erover gebogen en momenteel is een team van APE ermee aan de slag. Met een aantal ontwikkelinstellingen gaan we de uitkomsten dit najaar testen en het product verfijnen.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.