Met trots kondigen we opnieuw een samenwerking aan! Gisteren hebben we een heel plezierig kennismakingsgesprek gehad bij Carinova Mantelzorgondersteuning. We hebben meteen afgesproken dat we in de maand mei de samenwerking concreet handen en voeten gaan geven.

Carinova Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg

Carinova heeft een steunpunt mantelzorg en biedt vrijwillige thuiszorg. Het steunpunt biedt ondersteuning en begeleiding in de vorm van persoonlijke gesprekken, trainingen en ontmoetingen. Het Steunpunt is actief in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Raalte en Staphorst. Daarnaast biedt de organisatie vrijwillige thuiszorg en buddyzorg in Deventer en Raalte.

samenwerking-carinova.jpg

Vervanging van MezzoRegistratie

Carinova Mantelzorgondersteuning is lid van Mezzo en zij gebruiken momenteel MezzoRegistratie als registratiesysteem. Mezzo heeft, als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning), Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik. Het systeem heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Duurzame en schone migratie

De eerste organisaties zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en de laatste hand wordt momenteel gelegd aan de migraties van de data vanuit MezzoRegistratie. Dat is geen sinecure want we willen de gegevens zoveel mogelijk ‘schoon’ over zetten. We bouwen daarom tijdens dit proces heel wat zorgvuldigheidsstappen in. Voor Carinova kunnen we mooi voortbouwen op de ervaringen die we hier al hebben opgedaan en de komende maanden nog zullen opdoen.

We zijn blij met deze nieuwe samenwerkingspartner en we kijken uit naar de start van het traject in mei!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.