Afgelopen week ontvingen we het heuglijke bericht dat De Kap voor Novire heeft gekozen. We gaan in de komende periode met elkaar aan de slag om de Qsuite volgens de wensen van De Kap in te richten en ook een migratie van het huidige systeem te verzorgen. We kijken uit naar een inspirerende samenwerking!

De Kap

De Kap

De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving. Vanuit de mooie locatie in het centrum van Apeldoorn, biedt de Kap hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk. De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers. De Kap kent een nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties. Binnen deze netwerken wordt kennis en deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgerbeleid beschikbaar gesteld en gedeeld.

Lid van Mezzo en registratiesysteem

Als organisatie in de informele zorg is De Kap ook lid van branchevereniging Mezzo. Vanuit Mezzo zijn De Kap en Novire met elkaar in contact gekomen. Novire werkt namelijk nauw samen met Mezzo om de leden van Mezzo te ondersteunen in een soepele overgang van het registratiesysteem MezzoRegistratie naar de Qsuite. Inmiddels zijn we daar met ruim 25 organisaties mee aan de slag. Allemaal in verschillende stadia en ook allemaal in verschillende omstandigheden en situaties. Zo is ook de situatie bij De Kap weer anders. De Kap maakt namelijk geen gebruik van MezzoRegistratie, maar van een eigen ontwikkeld systeem.

Overgaan naar een kennisnetwerk

Het is nu de wens van de organisatie om via het eigen systeem over te gaan naar een centraal gefaciliteerd systeem, met voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling. Aansluiten bij Novire is aansluiten bij een landelijk kennisnetwerk. Kennis en kosten worden binnen dit netwerk volop gedeeld.

Processen zijn leidend

Binnen De Kap zijn werkgroepen op dit moment volop bezig om de processen te herijken. Het resultaat hiervan is een perfecte basis om de Qsuite mee in te richten. We gaan nu starten met het onderzoek naar het huidige systeem en het opmaken van het procesontwerp. Wanneer we dit gereed hebben, kan de Qsuite ingericht gaan worden. We kijken er naar uit om volop aan de slag te gaan!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.