Opnieuw mogen we een nieuwe samenwerking aankondigen. We zijn er trots op om ook Handjehelpen te mogen gaan ondersteunen bij hun dienstverlening aan hulpvragers en vrijwilligers in de regio Utrecht.

Handjehelpen

Handjehelpen

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen zij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

Eerdere kennismaking

Novire en Handjehelpen maakten al kennis voor de zomer van 2015. Op dat moment hield Novire haar inventarisatieronde op verzoek van Mezzo om na te gaan of de Qsuite van Novire een passend vervolg zou kunnen zijn van MezzoRegistratie.

Mezzo heeft als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning) Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik, maar heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Eén van de organisaties die we als Novire toen bezochten was Handjehelpen. We hebben van Handjehelpen veel informatie ontvangen die erg behulpzaam is geweest bij het voorbereiden van de Qsuite op het kunnen bedienen van de informele zorgorganisaties.

Nu de basis staat en de eerste migraties op dit moment vol aan de gang zijn, is ook de tijd gekomen om de samenwerking met Handjehelpen concreter vorm te gaan geven. De overeenkomsten zijn inmiddels getekend en de eerste afspraken zijn gemaakt. We kijken uit naar een hele prettige en creatieve samenwerking!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.