IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Door heel Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht in deze inloophuizen en centra. Novire en IPSO gaan samenwerken om deze inloophuizen en centra te faciliteren met een instrument dat helpt om processen te stroomlijnen, gegevens te registreren, eenduidig en flexibel te verantwoorden en meer vorm te geven aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

Logo IPSO

IPSO

IPSO versterkt en ondersteunt haar leden zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psycho-oncologische begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

Novire

Novire is een strategisch adviesbureau dat kennis omzet in slimme instrumenten en software. Niet de software is het uitgangspunt, maar de inhoud. Novire is inhoudelijk specialist in het vertalen van processen naar systemen. Met standaardisatie waar mogelijk, maar altijd aansluitend op de processen van de organisatie zelf.

Geen sinecure

En daar hebben IPSO en Novire elkaar gevonden. Op het snijvlak van ‘gebruik maken van standaard software’ en ‘samen oplossingen ontwikkelen’. IPSO zocht al langer naar een passend registratiesysteem. Maar zowel het unieke karakter van de dienstverlening van IPSO zelf, als ook het samenspel van 80 unieke (vooral vrijwillige!) leden binnen één samenwerkingsverband, maakten het vinden van een passende oplossing geen sinecure. Bovendien wil IPSO ook haar kwaliteit meer en meer in beeld brengen en moet het systeem meer kunnen dan alleen de registraties ondersteunen. Met de oplossing Qsuite van Novire is hiervoor een stevige basis in huis.

Een betrokken samenwerking

Vanuit een betrokken samenwerking zullen IPSO en Novire in de komende weken de inrichting vormgeven. In de zomerperiode volgen pilots in een aantal inloophuizen zodat na de zomer een brede uitrol kan gaan plaatsvinden.

Resultaten

Het resultaat van de uitrol zal zijn dat inloophuizen op hun eigen manier hun diensten kunnen plannen en registreren. Kwaliteit zal gemeten en in beeld gebracht worden. Waarover vervolgens verantwoording afgelegd kan worden. Tenslotte worden delen van gegevens van de afzonderlijke leden gebruikt voor landelijke verslaglegging, kwaliteitsverbetering en belangenbehartiging.

We kijken uit naar een mooie en duurzame samenwerking!