In de afgelopen zomerperiode maakten we kennis met Jeugddorp De Glind en de Rudolphstichting. Inmiddels hebben we al een voorbespreking gehad, wordt er een kernteam samengesteld en zijn we met de eerste inrichting van de Qsuite bezig.

Glind

Over het Jeugddorp

Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kwetsbare kinderen al meer dan 100 jaar met professionele steun veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp en nog steeds zet de stichting zich, naast onze landelijke activiteiten, in voor het behoud en de ontwikkeling van het Jeugddorp.

In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) jongeren aan hun toekomst werken door hun talenten te ontwikkelen. Beschadigde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind stappen zetten naar hun toekomst. Dit door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap.

Ontwikkelingen van de organisatie

In de zomerperiode maakten we met elkaar kennis en verkenden we de mogelijkheden tot een samenwerking. Jeugddorp De Glind is een nieuwe organisatie. Vanuit De Rudolphstichting heeft men altijd samengewerkt met jeugdzorgorganisaties die het behandelklimaat leveren, maar ook zorgden voor de contacten en de relaties met financiers.

Nu sinds 2015 het speelveld van wetgeving en bekostiging door de komst van de Jeugdwet enorm is veranderd, is het ook tijd een nieuw concept te ontwikkelen. Jeugddorp De Glind werkt nog steeds in netwerkverband en intensief samen met De Donnerschool, én met jeugdhulporganisaties en andere behandelaren, maar kan nu ook zelfstandig optreden als zorgaanbieder en zelfstandig declareren. Contracten met de eerste gemeenten, waaronder de gemeente Amersfoort, zijn hiertoe al gesloten.

De organisatie levert een shared-service-concept aan zorgverleners en gezinshuizen, waarbij het Dynamisch OntwikkelPlan (DOP) centraal staat. Dit DOP omvat niet alleen een ‘plan’ maar omvat een totaal nieuwe visie op het kind en de jeugdige én een totaal nieuw organisatie- en kwaliteitsconcept.

Ondersteund door ICT

Nu de organisatie vorm begint te krijgen en begint te groeien, is er een grote behoefte aan een passend ICT systeem waarmee het Dynamisch OntwikkelPlan wordt ondersteund, maar waarmee ook alle processen in de organisatie worden geconsolideerd. Alles omvat door een kwaliteitssysteem uiteraard.

De geleverde zorg en begeleiding moet kunnen worden geregistreerd en gedeclareerd. Voor de koppeling met het landelijke berichtenverkeer konden we een prachtige samenwerking aanbieden met mijnzorgdeclaratie.nl. Een nieuw concept van De Heer Software.

Vanuit de Qsuite leveren we die geregistreerde zorg en begeleiding aan aan de gemeenten ter declaratie, middels de software van mijnzorgdeclaratie.nl. De Heer Software en Novire zijn op dit vlak een zeer nauwe samenwerking aangegaan.

Daarbij wenste Jeugddorp De Glind ook een koppeling met AFAS, omdat dat systeem nu voor CRM en voor de boekhouding wordt gebruikt. Mooi; dan kunnen we ook die interface met elkaar realiseren en op maat maken voor Jeugddorp De Glind.

Ontwerp voor De Glind

Alle mogelijkheden bij elkaar genomen – vanuit de Qsuite, vanuit mijnzorgdeclaratie.nl en vanuit AFAS – leidde tot een ontwerp voor de inrichting.

Ontwerp inrichting De Glind

Nadat we daar met elkaar over doorgesproken hebben, en een offerte uitbrachten, mochten we eind 2016 het bericht ontvangen dat de offerte akkoord was, dat Jeugddorp De Glind voor Novire koos en dat we aan de slag kunnen! Inmiddels hebben we al een voorbespreking gehad, wordt er een kernteam samengesteld en zijn we met de eerste inrichting van de Qsuite bezig. Volle vaart vooruit in de komende periode! We hebben er zin in!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.