Stichting Omega uit Amsterdam en Novire werken al sinds 2008 samen. Eerst op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar sinds een paar maanden ook op het terrein van het klantproces. De Qsuite levert voor Omega een digitaal klantdossier op maat. Zo uniek als Omega zelf ook is, is ook dit digitale dossier uniek. Het is voor Omega helemaal op maat doorontwikkeld en toegepast. Dit is gebeurd in nauw overleg met een werkgroep die heel intensief zich heeft gebogen over de vraag hoe het eigen ondersteunings- en opvoedingsproces een kloppende plaats in de software zou kunnen krijgen. En met succes!

Novire en de werkgroep van Omega zorgen er nu samen voor dat het dossier mee blijft ontwikkelen met de behoeften van de organisatie.

Stichting Omega

Stichting Omega

Omega is een dagcentrum voor een bijzondere doelgroep; alle kinderen en (jong)volwassenen bij Omega zijn verstandelijk én motorisch gehandicapt en hebben daarnaast nog andere belemmeringen. Het zijn ‘kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen’. Omega is gevestigd op IJburg in Amsterdam. De organisatie is in 1976 gesticht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind en vonden dat nergens. Ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers van Omega, omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook. Omega gaat ervan uit dat alle kinderen en volwassenen mogelijkheden hebben. Omega stimuleert de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Omega vindt het belangrijk dat ze meedoen!

Omega vat dit als volgt samen: Beperkingen worden mogelijkheden! Het onderstaande filmpje laat heel mooi het werk van Omega zien:

Een zorgvuldig proces

Stichting Omega heeft het methodisch werken voor haar eigen cliënten al geruime tijd uitgekristalliseerd. Het uitgangspunt bij de implementatie van een elektronisch dossier is altijd geweest dat dit het methodisch werken moest ondersteunen. Niet de registratie is leidend, maar het makkelijker maken van een stevig zorgproces. We hebben er met elkaar dan ook de tijd voor genomen om de Qsuite echt goed in te richten. Het heeft tijd gekost, maar het heeft tot een heel mooi resultaat geleid.

De start

Afgelopen maart was het dan zo ver. Tijdens een studiedag hebben alle collega’s kennisgemaakt met het digitale klantdossier en is iedereen gestart om ermee te werken. Zowel de groepsleiders, therapeuten als de behandelcoördinatoren hebben hun plannen in het systeem gezet en zo kon er gestart worden met het rapporteren op de doelen. Na een zinvolle middag is ieder team ermee doorgegaan.

De evaluatie

Na een eerste periode werken, was het deze week tijd voor de evaluatie. De bevindingen waren goed, hoewel er uiteraard ook verbeterpunten zijn. Zo wordt er al gekeken naar de internetsnelheid. Software in ‘the cloud’ vraagt toch weer meer van internetverbindingen, zo blijkt bijvoorbeeld. Maar er zijn meer bevindingen. Dingen die Novire weer kan oppakken, zodat het werken met de Qsuite voor de medewerkers nog gemakkelijker wordt.

Vooruit kijken naar de volgende stappen

Naast de verbeterpunten die we nu meteen kunnen oplossen, kijken we uiteraard ook verder naar de volgende stappen. Tijdens de evaluatie deze week ontstonden er weer hele mooie nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld hoe multi-disciplinaire overleggen goed vastgelegd kunnen worden, hoe er makkelijker op doelen gerapporteerd kan worden of hoe doelen nog makkelijker gepresenteerd kunnen worden aan de medewerkers en eventueel straks ook de ouders.

Met elkaar werken we eraan verder. Eens per kwartaal hebben we een overleg om de voortgang te bewaken en om weer nieuwe inspiratie op te doen met elkaar. Met recht een hele mooie samenwerking!

Meer weten? Neem contact op met Novire »