Gisteren hebben we opnieuw een bijeenkomst gehad bij stichting Limena. Als kerngroep leverden we de ingerichte Qsuite op aan de controlegroep, zodat zij in de maand april de testen kunnen gaan uitvoeren.

In de tweede sessie bij Limena kwamen we veel verbeterpunten tegen. Novire heeft deze punten in de afgelopen maand allemaal verwerkt. De testdossiers zijn aangemaakt en nu is de inrichting gereed voor de eerste tests.

Qsuite

Om die reden heeft de controlegroep gisteren uitleg gekregen van de applicatie. De kerngroep en de controlegroep zullen in de maand april gaan testen, bevindingen verzamelen en teruggeven aan Novire middels een standaard reactiedocument.

Novire zal daarna de leeromgeving op maat maken en de voorbereidingen treffen voor de training van de medewerkers. Deze trainingen zullen in mei plaatsvinden, zodat in de maand juni nog door alle medewerkers getest en geoefend kan gaan worden op basis van de fictieve dossiers.

In de zomerperiode, waarin het internaat gesloten is, wordt de database dan geleegd en opnieuw gevuld met de werkelijke data, zodat er per nieuw schooljaar meteen in de applicatie gewerkt kan worden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.