Afgelopen maandag was het zo ver: de eerste workshop bij Handjehelpen te Utrecht. Samen met het kernteam zijn we aan de slag gegaan om de mogelijkheden van de inrichting van de Qsuite voor Handjehelpen te verkennen.

handjehelpen.jpg

De visie van Handjehelpen

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen zij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen. De organisatie zorgt voor een goede match tussen hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Zo worden kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking, een chronische ziekte of psychische stoornis, of met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt praktisch ondersteund.

Eerdere kennismaking

Novire en Handjehelpen maakten al kennis voor de zomer van 2015. Op dat moment hield Novire haar inventarisatieronde op verzoek van Mezzo om na te gaan of de Qsuite van Novire een passend vervolg zou kunnen zijn van MezzoRegistratie. Mezzo heeft als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning) Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie.

Een van de organisaties die we als Novire toen bezochten was Handjehelpen. We hebben van Handjehelpen veel informatie ontvangen. Dit was erg behulpzaam tijdens de voorbereiding van de Qsuite voor het bedienen van de informele zorgorganisaties.

De inrichting en implementatie van de Qsuite geven we langs een gestandaardiseerde route vorm. De uitkomsten van de eerste workshop zijn reeds verwerkt. Wordt vervolgd!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.