Marente heeft Novire de opdracht gegund om in een korte tijd de AO/IC processen te herontwerpen. Deze AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) raakt alle processen in de organisatie. Door de wetswijzigingen per 2015 moeten deze processen volledig worden herzien. Het is een uitstekende gelegenheid om de samenhang opnieuw aan te brengen.

Logo Marente

Een opdracht met een grote reikwijdte

De opdracht is omvangrijk en raakt alle processen in de organisatie. Novire doet dit vanuit haar scope en ontwikkelde instrumenten. Een solide bedrijfsvoering en kloppende controleprocessen richten we in vanuit de scope van de klant en de maatschappelijke context. Alle processen worden langs deze verbindende lijn ingericht. Novire ijkt de processen dus ook continu aan het uitgangspunt van de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht.

Procesanalysemodel

Marente kiest voor Novire vanwege juist die specialistische kennis en instrumenten. Doordat Novire de kennis en instrumenten in huis heeft, kan zij deze grote opdracht in korte termijn uitvoeren en opleveren. Eén van de instrumenten die Novire hanteert, is het procesanalysemodel.

In dit model worden 12 kernprocessen met elkaar in verbinding gebracht. Maar vooral worden deze 12 kernprocessen geordend vanuit het vertrekpunt van de klant. Als een rode draad door al deze processen loopt de administratie van de organisatie en de interne controle. Van de meest abstracte samenhang werkt Novire onderliggende details uit.

Procesanalysemodel

Aanpak in 3 stappen

Novire pakt de opdracht in drie fasen aan. In de eerste plaats voeren we aan de hand van het procesanalysemodel een onderzoek uit. Daarna ordenen we de informatie en schrijven we voorstellen voor normeringen, processen en toetsingsinstrumenten. Met betrokken in de organisatie worden deze vervolgens besproken en verfijnd. In de laatste plaats worden slimme toetsingsinstrumenten ontwikkeld, zodat deze ingezet kunnen worden in de implementatie van dit vernieuwde AO/IC kader.