Gisteren vond de laatste fase van de audit Improvement Model plaats bij stichting Distinto. En met groot succes: Distinto heeft met een prachtige score een positieve aanbeveling door TUV Nederland QA BV ontvangen!

Logo Distinto

De tweede certificering volgens het Improvement Model

Stichting Distinto is de tweede zorgorganisatie die volgens het Improvement Model gecertificeerd is, na stichting Allcura. Distinto is echter wel de eerste organisatie die de audit heeft ondergaan, waarbij ook de toetsing van het Improvement Model en de certificerende instelling door de Raad voor Accreditatie heeft plaatsgevonden.

Uit de proefaudit in het voorjaar en de eerste fase van de audit, in augustus, kwam nog een aantal aandachtspunten. In de re-audit gisteren is door de auditor vastgesteld dat de bevindingen zijn opgelost en dat daarmee aan de normen voor de certificatie is voldaan.

Het Improvement Model

Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg- en welzijnssector. We hebben dit denkmodel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dit Improvement Model helpt om 180-graden-andersom te denken en te werken:

  • Van organisatie-gestuurd naar klant-gestuurd;
  • Van aanbod naar vraag;
  • Van publiek naar privaat;
  • Van bureaucratisch naar ondernemend;
  • Van star naar flexibel en dynamisch.

Met dit model ontstaat er totaal nieuwe manier van kijken naar kwaliteit. De scope en de reikwijdte zijn zo breed en diepgaand: het is nog nooit eerder vertoond. Het Improvement Model is daarom ook met niets anders te vergelijken: het is veel meer dan kwaliteit. Het is een nieuwe manier van kijken naar de bedrijfsvoering van een organisatie. Het is alles-in-één: consequent opgebouwd vanuit de burger en de mens. De mens is leidend en de organisatie volgend.

Acceptatie door de Raad voor Accreditatie

Het model is ontstaan in het werkveld, door het werkveld en voor het werkveld. Het is een resultaat van jaren ontwikkeling in de zorg. De aanleiding tot het model was een verbazing over hoe de businessmodellen in de zorg tot nu toe zijn opgebouwd: vanuit de organisatie. Iedereen roept ‘klant centraal’, maar in de uitwerking in de praktijk blijkt daar niets van. Het is niet langer houdbaar. Het is te duur, het is onbevredigend en het gaat volledig zijn doel voorbij. De zorg is voor de mensen, en niet voor het bestaansrecht van organisaties.

Novire heeft daarom het model ontwikkeld. Vervolgens heeft Novire aan Stichting Beheer Improvement Model de rechten en opdracht gegeven om het model als certificatieschema – dus als landelijk erkend keurmerk – door te ontwikkelen en te beheren. We moesten immers weten of we punt te pakken hebben: blijft onze aanname overeind wanneer we het denkmodel door ontwikkelen tot een formeel, toetsbaar en reproduceerbaar landelijke certificatieschema en wanneer het als zodanig in de praktijk wordt gevalideerd? En meer nog: kan het in de praktijk zijn waarde hebben voor mensen en organisaties die 180-graden-andersom willen denken en werken? Kan het denkmodel een hulpmiddel zijn voor het maken van de denkomslag? Van het doormaken van de transitie?

Het antwoord? Ja! We hebben een punt, en ja! Het is veilige geleide als transitie-instrument voor professionals en organisaties.

Stichting Distinto Binnen de certificerende instelling, TUV Nederland QA BV, zal nu nog een interne controleprocedure worden doorlopen. Indien daaruit geen bijzonderheden komen, kan er overgegaan worden tot de uitreiking van het certificaat. Stichting Distinto heeft dus als één van de eerste twee organisaties nu een prachtig resultaat behaald met de certificering volgens het Improvement Model. Distinto heeft bewust gekozen voor de omschakeling van een HKZ-keurmerk naar het Improvement Model, vanwege de basisvisie, de scope, de reikwijdte en de meerwaarde van dit model.

Novire feliciteert Distinto van harte met dit resultaat!

Meer informatie? Neem contact op met Novire.