Vorige week ontvingen we een heel mooi bericht: na een selectietraject kiest MEE Groningen voor Novire en De Heer Software.

Taart

MEE Groningen

MEE Groningen werkt samen met gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in de gehele provincie Groningen. MEE Groningen is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, ASS, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problematiek.

MEE Groningen ondersteunt deze burgers op een duurzame manier. De professionals van MEE Groningen kijken integraal naar hun eigen mogelijkheden én die van hun omgeving zodat ze de regie over hun leven hebben en kunnen deelnemen aan de samenleving. Uitgangspunt is hierbij het zoveel mogelijk benutten van het sociale netwerk van de burger en de collectieve voorzieningen.

Veranderingen vragen om een nieuwe concepten, processen en systemen

De MEE organisatie heeft een zeer solide en duurzame positie binnen de provincie.

Dit is een heel mooi uitgangspunt om ook goed te anticiperen op alle ontwikkelingen in het werkveld. Sinds de decentralisaties is er al veel gebeurd in wet- en regelgeving, maar meer en meer gaat nu ook de transformatie plaatsvinden. Hierbij veranderen de verhoudingen in het zorg- en welzijnsveld en gaan we steeds meer als netwerkorganisatie om de burger heen functioneren. De burger als uitgangspunt!

Voor organisaties zoals MEE vraagt dat om aanpassing van haar concepten, processen en uiteraard ook systemen. Deze concepten, processen en systemen moeten heel soepel meebewegen met alles wat er op de organisatie afkomt. Tegelijkertijd moet de ICT ook heel duurzaam zijn om bijvoorbeeld het landelijke declaratieverkeer aan te kunnen, of aan alle privacywetgeving te voldoen.

Selectietraject

Na een uitgebreid selectietraject zijn we er trots op te mogen melden dat MEE Groningen juist hierom voor Novire heeft gekozen. In een samenwerking met De Heer Software kunnen we vanuit een kennisconcept passende en flexibele software bieden. Software die aansluit én blijft aansluiten op de diensten die MEE aan haar cliënten wil bieden.

Start traject

Volgende week start het traject. We gaan met elkaar aan de slag om koppelingen met systemen voor te bereiden, maar ook om een migratie vanuit het huidige systeem uit te voeren. We beginnen met de inrichting. We kijken er als Novire enorm naar uit. We gaan er iets heel moois van maken met elkaar!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.