Afgelopen maandag mochten we bij Novire de stuurgroep ‘registratie’ van de inloophuizen van IPSO verwelkomen in Scherpenzeel. Nadat we een maand geleden met een vertegenwoordiging van deze stuurgroep de eerste stappen hadden gezet om tot een goede inrichting van de Qsuite te komen, was nu het moment aangebroken om de resultaten daarvan aan de brede stuurgroep te presenteren.

IPSO logo

IPSO en landelijke uniforme registratie

Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Maar liefst rond de 80 inloophuizen maken onderdeel uit van deze landelijke koepelorganisatie. Ook vallen 5 psycho-oncologische centra hier deel van uit.

Voor de inloophuizen is er al een langere tijd behoefte aan een registratiesysteem dat landelijk kan worden ingezet, zodat gegevens kunnen worden verzameld. Tegelijkertijd zijn de afzonderlijke inloophuizen zo uniek, dat er ook goed maatwerk moet kunnen worden geboden. Na een periode van zoeken naar een passende leverancier, hebben IPSO en Novire elkaar ontmoet. Na meerdere malen intensief met elkaar gesproken te hebben, visie gedeeld te hebben en de intenties naar elkaar te hebben uitgesproken, zijn we tot een overeenkomst gekomen.

Niet een standaard oplossing

Met de Qsuite van Novire heeft IPSO geen standaard oplossing in huis. Enerzijds is dat mooi, want juist dat zocht IPSO ook. Aan de andere kant moest Novire ook nog wel functionaliteiten specifiek voor IPSO ontwikkelen. Novire komt van oudsher uit de meer formele zorg, maar juist de informele – vrijwillige – componenten moesten worden toegevoegd. In de gesprekken was dat voor iedereen ook spannend: het klinkt goed, maar is het dat ook straks echt?

Tijd voor de update

Met het basisdocument Registratie als vertrekpunt zijn we in de afgelopen weken aan de slag gegaan om de proof-of-concept te ontwikkelen.

Qsuite

We hebben veel functionaliteiten ontwikkeld en zijn tot een mooie tussenstand gekomen. Dat vinden wij, maar wordt dat gedeeld door de stuurgroep. Afgelopen maandag mochten we dat ervaren.

‘Onze verwachtingen zijn overtroffen’

Novire presenteerde de proof-of-concept op basis van de applicatie, ondersteund door de volgende slides:

Demonstratie Qsuite voor IPSO op 29 juni 2015 from Evelien Verkade

We kwamen in een prachtig gesprek terecht. Met alle ruimte voor vragen en nieuwe ideeën. Met mogelijkheden zien en energie krijgen. Zowel de stuurgroep zag veel mogelijkheden, maar ook Novire werd opnieuw geïnspireerd. Unaniem gaf de stuurgroep aan het einde van de bijeenkomst terug: ‘het was erg spannend, maar onze verwachtingen zijn overtroffen’.

De komende maanden toewerken naar brede uitrol

Aan Novire nu de schone taak om de resultaten van dit niveau vast te houden. De komende maanden staan in het teken van het nóg verder verfijnen van de proof-of-concept.

Er is nog een aantal zaken te doen voor we starten met de pilots. Een aantal inloophuizen is bereid gevonden om als pilot mee te draaien in het testen van deze proef. We starten deze pilots in augustus. Deze lopen door tot eind september. Daarna zal de brede uitrol onder de 80 aangesloten inloophuizen gaan plaatsvinden. Tijdens de pilots denken we met elkaar na over de implementatie, ondersteuning en training. We kunnen in de Qsuite nu ook per pagina video-instructies kwijt, dus het zal een mooi compleet product worden aan het begin van het najaar. De landelijke uitrol start dan vanaf oktober, met het streven om per 1 januari ieder inloophuis te ondersteunen.

Om zo te ondersteunen en gegevens te verzamelen

Ieder inloophuis krijgt een dan dus eigen omgeving, gebaseerd op het uniforme concept van IPSO. Veiligheid rondom de gegevens is zo goed gewaarborgd. Door het geanonimiseerd afstorten van de gegevens kan IPSO landelijk wel over alle informatie beschikken, zodat er overzicht over de activiteiten en resultaten van de landelijke IPSO activiteiten ontstaat. Maar dat volgt allemaal vanzelf wanneer de Qsuite van Novire allereerst vooral een handig instrument is dat werk uit handen neemt van de inloophuizen. Zodat de vrijwilligers en coördinatoren nog meer de aandacht kunnen geven aan hun gasten. Want daar gaat het allemaal om!