De livegang vindt plaats zes maanden nadat het traject van inrichting en migratie is gestart bij de tak mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Eind april vond de eerste workshop plaats. We hebben heel zorgvuldig gewerkt aan de inrichting en de migratie van de data vanuit MezzoRegistratie. En gisteren was het dan zover.

Logo Surplus

Surplus

Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg, comfort en wonen met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant. Bij Surplus werken ongeveer 2000 medewerkers en ongeveer datzelfde aantal vrijwilligers. Ze zijn actief voor bijna 1 miljoen inwoners in West - en Midden-Brabant.

Vervanging van MezzoRegistratie

Ook Surplus is dus lid van Mezzo en zij hebben in de afgelopen jaren ook MezzoRegistratie gebruikt. Nu MezzoRegistratie ophoudt, is het zaak een goede opvolger te bieden.

Novire is gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik, maar heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Definitief over

We hebben voor de Mezzoleden een slim en slank migratie- en inrichtingsprogramma ontwikkeld. Bij Surplus zijn we aan de hand van dat programma aan de slag geweest. De gegevens zijn gemigreerd en ook opgeschoond. Op een zelf te bepalen moment kunnen we dan de definitieve migratie uitvoeren.

Dat is gebeurd in het afgelopen weekeinde. Het is succesvol verlopen en we zijn klaar om met elkaar de volgende stappen te zetten in de duurzame samenwerkingsrelatie én in de doorontwikkeling van de Qsuite.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.